Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Rechtsvorm met kenmerken van de coöperatie en de nv

De Europese coöperatieve vennootschap (Societas Cooperativa Europaea, SCE) is een Europese rechtsvorm met kenmerken van de coöperatie en de nv. Net als de Europese naamloze vennootschap (SE) is de SCE niet gebonden aan een EU-lidstaat. Daardoor is het mogelijk de statutaire zetel naar een ander land te verplaatsen. Het kapitaal in de SCE is verdeeld in aandelen. Het minimum geplaatste kapitaal van de leden is 30.000 euro.

Oprichting SCE

Oprichting van een SCE kan door:

  • minstens 5 natuurlijke personen, die in tenminste 2 lidstaten wonen;
  • minstens 5 natuurlijke personen, rechtspersonen en/of vennootschappen, die wonen in, of onder het recht vallen van 2 lidstaten;
  • minstens 2 rechtspersonen en/of vennootschappen, als deze vallen onder het recht van tenminste 2 lidstaten;
  • een grensoverschrijdende fusie tussen coöperaties uit tenminste 2 lidstaten;
  • omzetting van een Nederlandse coöperatie in een SCE, als deze al minstens 2 jaar een nevenvestiging of dochtermaatschappij heeft die onder het recht valt van een andere lidstaat.

Er is een akte van de notaris nodig voor de oprichting en het ministerie van Justitie moet een 'verklaring van geen bezwaar' verlenen. Een SCE oprichten kan in alle EU-landen. Hiervoor geldt een Europese verordening. Voor de zaken die hierin niet zijn geregeld, geldt het recht van het land waarin de statutaire zetel van de SCE zich bevindt. Het hoofdbestuur moet ook zetelen in dit land.

Inschrijven bij KvK

Voor een SCE met de statutaire zetel in Nederland is inschrijving in het Handelsregister verplicht. Inschrijving mag pas nadat aan alle eisen voor de oprichting voldaan is en er afspraken zijn over de regeling van de werknemers.

Deze informatie is geplaatst door

KVK