Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen

Als u in meerdere landen activiteiten heeft, kan een Europese rechtsvorm handig zijn. Een Europese coöperatieve vennootschap kunt u in alle EU-lidstaten oprichten. Ook kunt u de hoofdvestiging naar een ander land verplaatsen zonder de rechtsvorm te ontbinden en opnieuw op te richten.

Wat is de Europese coöperatieve vennootschap?

De Europese coöperatieve vennootschap (Societas Cooperativa Europaea, SCE) is een Europese rechtsvorm met kenmerken van de coöperatie en de nv. Met een SCE kunnen coöperaties makkelijker op Europees niveau nieuwe coöperaties opzetten voor activiteiten in meerdere landen.

Net als de Europese naamloze vennootschap (SE) is de SCE niet gebonden aan een EU-lidstaat. Daardoor is het mogelijk het officiële adres van de vennootschap (statutaire zetel) naar een ander land te verplaatsen. De SCE hoeft daarvoor niet te worden ontbonden of opnieuw te worden opgericht. Voor het opstellen, controleren en openbaar maken van jaarrekeningen gelden de regels van de lidstaat waar de SCE is gevestigd.

Het kapitaal van de SCE bestaat uit de aandelen van de leden. De leden brengen samen minimaal € 30.000 in.

Oprichten

U kunt een SCE oprichten met:

  • minstens 5 natuurlijke personen, die in tenminste 2 lidstaten wonen;
  • minstens 5 natuurlijke personen, rechtspersonen en/of vennootschappen, die wonen in, of onder het recht vallen van 2 lidstaten;
  • minstens 2 rechtspersonen en/of vennootschappen, als deze vallen onder het recht van tenminste 2 lidstaten;
  • een grensoverschrijdende fusie tussen coöperaties uit tenminste 2 lidstaten;
  • omzetting van een Nederlandse coöperatie in een SCE, als deze al minstens 2 jaar een nevenvestiging of dochtermaatschappij heeft die onder het recht valt van een andere lidstaat.

Om een SCE op te richten heeft u een akte van de notaris nodig. Een SCE oprichten kan in alle EU-landen. Hiervoor geldt een Europese verordening. Voor de zaken die hierin niet zijn geregeld, geldt het recht van het land waarin de statutaire zetel van de SCE zich bevindt. Het hoofdbestuur moet ook zetelen in dit land.

Voor een SCE met de statutaire zetel in Nederland is inschrijving in het Handelsregister van KVK verplicht. Inschrijven mag pas nadat aan alle eisen voor de oprichting voldaan is en er afspraken zijn over de regeling van de werknemers.

Belasting

Een SCE heeft dezelfde fiscale status als elke andere multinational en moet daarom belasting betalen in die landen waar de vennootschap permanent is gevestigd.

Bijzonderheden

De SCE is een van de vennootschappen die u onder Europees recht kunt oprichten. Andere mogelijkheden zijn de Europese naamloze vennootschap (SE) en de Europese besloten vennootschap (SPE). Op RVO.nl leest u meer over bedrijfsvestiging in de EU.