De naamloze vennootschap (nv)

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Centraal Bureau voor de Statistiek

Wat is een nv?

Een nv (naamloze vennootschap) is een ondernemingsvorm. Het kapitaal van de nv bestaat uit aandelen. De nv wordt dus gefinancierd door de aandeelhouders. De aandeelhouders delen mee in de winst en hebben een stem in de onderneming.

In het verleden hoefden aandelen van een nv niet op naam te staan. Deze 'aandelen aan toonder' zijn per 1 januari 2020 afgeschaft. De bezitter van aandelen aan toonder kan deze tot 1 januari 2021 inwisselen bij de vennootschap voor aandelen op naam.

Wanneer kies ik voor een nv?

U kiest voor een nv als u een grote onderneming heeft of wilt oprichten en u behoefte heeft aan veel kapitaal. Door het uitgeven van aandelen kunt u vermogen binnenhalen voor het bedrijf om mee te ondernemen. Al deze aandeelhouders hebben wel een stem in de algemene vergadering van aandeelhouders (ava). U geeft dus wel enige zeggenschap uit handen.

Two-tier board of one-tier board

De dagelijkse leiding van een nv ligt bij de raad van bestuur, ook wel de directie genoemd. De hoogste macht ligt bij de aandeelhoudersvergadering (ava). De ava kan de directie benoemen en ontslaan. De rol van toezichthouder wordt bij een nv vaak vervuld door een Raad van Commissarissen. De scheiding tussen bestuur en toezicht heet ook wel een bestuursmodel met een ‘two-tier board’. U kunt ook kiezen voor een ‘one-tier board’ waarbij bestuur en toezicht samen in de directie zitten.

Hoe richt ik een nv op?

Voor het oprichten van een naamloze vennootschap gaat u naar de notaris. Een nv moet minstens 45.000 euro startkapitaal hebben om opgericht te kunnen worden. De nv moet na het oprichten bij het Handelsregister ingeschreven worden.

Aansprakelijkheid

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de nv. Als u aandeelhouder bent, dan bent u alleen aansprakelijk voor de waarde van het aandeel. Ook bestuurders zijn niet privé aansprakelijk voor schulden van de nv. Tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Wat is het verschil tussen een nv en een bv?

De belangrijkste verschillen tussen een naamloze vennootschap (nv) en een besloten vennootschap (bv) zitten hem in het startkapitaal en de aandelen.

Het startkapitaal:

  • voor een nv is 45.000 euro
  • voor een bv is € 0,01

De aandelen:

  • van de nv staan niet verplicht op naam, dus direct te verkopen op de beurs
  • van de bv staan op naam, de aandelen kunnen alleen verkocht worden via de notaris

Feiten en cijfers: hoeveel naamloze vennootschappen zijn er?

De grafiek toont het aantal naamloze vennootschappen in Nederland per kwartaal. De naamloze vennootschap komt als rechtsvorm niet veel voor.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek