HomeEvenementen

Innovatiemissie Brazilië: waterstof

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 3 min lezen

Deze innovatiemissie op het gebied van waterstof wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in samenwerking met het innovatie attaché netwerk en bredere diplomatieke netwerk van Nederland in Brazilië.

Brazilië heeft een belangrijke nichepositie om technologieën mede te ontwikkelen die nodig zullen zijn voor het opschalen van het opkomende waterstofecosysteem en zo bijdragen aan de mondiale klimaattransitie. De meeste R&D-ontwikkelingen vinden plaats in de staat São Paulo. De innovatiesamenwerking tussen Nederlandse en Braziliaanse bedrijven is van belang om nieuwe en betere technieken voor waterstofproductie, opslag, transport, lokaal gebruik en export te kunnen ontwikkelen. De missie draagt bij aan het bredere internationale waterstof- en groene chemiebeleid van de Nederlandse overheid.

Achtergronden

Waarom Brazilië?

Brazilië geldt als een van de meest veelbelovende toekomstige markten voor waterstofproductie ter wereld. Dit komt door het al aanwezige overvloedige aanbod van hernieuwbare elektriciteit, biomassa, biogas en de geografisch strategische positie ten opzichte van belangrijke toekomstige gebruiksmarkten: Noordwest-Europa en de Oostkust van de Verenigde Staten (VS).

Volgens diverse modellen over de toekomstige productiekosten van groene waterstof, kan Brazilië in 2030 de laagste productiekosten per kilogram ter wereld hebben. Dit komt grotendeels door de unieke combinatie van zonne- en (offshore) windprofielen langs grote delen van de Atlantische kust met zeer hoge capaciteitsfactoren en relatief weinig onderbrekingen. Het Havenbedrijf Rotterdam zet reeds in op het potentieel van Brazilië als toekomstige leverancier van waterstof met een strategische acquisitie in de haven van Pecém, Ceará in het Noordoosten van Brazilië.

Waterstofverscheping -en productie

Om waterstof te verschepen wordt gedacht deze eerst om te zetten in andere waterstofdragers, zoals ammoniak. Maar ammoniak is ook een cruciaal onderdeel voor de productie van kunstmest, waar in Brazilië een grote vraag naar is. Hierdoor is er ook een grote vraag naar koolstofarme waterstof. Andere zogenaamde waterstofdragers waar naar wordt gekeken, zijn methanol en ethanol. Dit zijn beide ook brandstoffen en chemische bouwstenen en kennen daarmee bredere toepassingen.

Naast hernieuwbare waterstof verkregen door elektrolyse, heeft Brazilië ook een enorm potentieel op het gebied van andere waterstofproductieprocessen, zoals uit biomassa en bio-ethanol. Deze processen worden ook actief ontwikkeld en zijn onderdeel van het energietransitie beleid van de Braziliaanse regering. Tijdens de ontmoeting van premier Rutte en president Lula in mei 2023 in Brazilië werd waterstof als een van de prioritaire onderwerpen in de bilaterale relatie besproken. Dit vertaalde zich in actieve onderhandeling met de Braziliaanse overheid over G2G samenwerking in de energietransitie.

Voor wie?

Deze missie is bedoeld voor ondernemers, technologieproviders of onderzoekers verbonden aan een kennisinstelling, die actief zijn op een van de onderstaande waterstofthema's:

 • Waterstofproductie en conversie;
 • Waterstofopslag- en transport;
 • Haveninfrastructuur;
 • Toegepast onderzoek en opleiding.

De thema’s worden verder aangescherpt op basis van interesses en expertises van de deelnemers.

Conceptprogramma

De innovatiemissie vindt plaats in Ceará en São Paulo. Het programma is nog in ontwikkeling. Bij het bepalen van het definitieve programma worden specifieke wensen van deelnemende partijen zo veel mogelijk meegenomen.

De belangrijkste onderdelen van het conceptprogramma zijn:

 • 4 dagen inhoudelijk programma, 1 reisdag;
 • bezoeken aan bedrijven en kennisinstellingen in Brazilië;
 • meetings met relevante stakeholders, waaronder netwerkorganisaties en overheid;
 • matchmaking;
 • netwerkrecepties;
 • mogelijkheid om uw bedrijf of onderzoek te pitchen.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon.

Hierbij is inbegrepen:

 • deelname aan het collectief programma
 • transfers van en naar programmaonderdelen
 • lunch en diners als dit is vermeld in het programma

Deelname is exclusief:

 • reis- en verblijfskosten
 • alle individuele kosten

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan uiterlijk maandag 15 juli aan via ons online aanmeldformulier.

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem dan contact op met:

Robert ThijssenCounsellor for Innovation, Science and Technology – Consulate General NL São PaoloE: robert.thijssen@minbuza.nl

Pieter HouttuinAdviseur International Innoveren en NCP Horizon Europe – RVOE: pieter.houttuin@rvo.nl

Tong JiangCoördinator Innovatiemissies - RVOE: tong.jiang@rvo.nl

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

Financiering nodig?

Bent u op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen?