Feiten en cijfers over zelfstandigen

Gepubliceerd door:
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek

Ben u op zoek naar statistische informatie over zelfstandigen. In deze factsheet vindt u alle informatie.

Aantal zelfstandigen

Zelfstandigen

Zelfstandigen

Deze grafiek toon het aantal zelfstandigen in Nederland uitgesplitst naar zelfstandigen zonder personeel (zzp), zelfstandigen met personeel (zmp) en meewerkende gezinsleden.

Zelfstandigen per bedrijfstak

Zelfstandigen per bedrijfstak

De grafiek geeft het aantal zelfstandigen per bedrijfstak.

Geslacht en onderwijsniveau

Zelfstandigen naar geslacht

Zelfstandigen naar geslacht

De grafiek toont het aantal zelfstandigen naar geslacht.

Zelfstandigen naar onderwijsniveau

Zelfstandigen naar onderwijsniveau

De grafiek geeft het aantal zelfstandigen naar onderwijsniveau.

Hoeveel zelfstandigen werken meestal of soms vanuit huis?

Hoeveel zelfstandigen werken meestal of soms vanuit huis?

De grafiek laat het aantal zelfstandigen zien dat soms of meestal thuiswerkt.

Inkomen en vermogen

Inkomen zelfstandige

Inkomen zelfstandige

Deze grafiek geeft het gemiddeld inkomen als zelfstandige weer, als zowel de mediaan. Het gemiddeld inkomen omvat inkomsten uit eigen onderneming, loon van directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van laag naar hoog worden gerangschikt.

Vermogen van zelfstandigen

Vermogen van zelfstandigen

De grafiek laat het vermogen (saldo bezittingen en schulden) en het bedrijfsvermogen (de som van het aanmerkelijk belang van directeur-grootaandeelhouders en het ondernemingsvermogen van zelfstandig ondernemers) zien. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft.