Zelfstandigen

Hoeveel zelfstandigen zijn er in Nederland?
Merendeel van de zelfstandigen is man
Hoeveel verdienen zelfstandigen?
Het aantal zelfstandigen per sector
Het aantal zelfstandigen naar onderwijsniveau
Hoeveel zelfstandigen werken vanuit huis?
Relatief veel zelfstandigen werken regelmatig buiten kantoortijden