Fiscale reserves

Gepubliceerd door:
Belastingdienst
Belastingdienst
1 min lezen
English version

Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt voor later (reserveert) en die u mag aftrekken van uw winst. Er zijn meerdere belangrijke fiscale reserves.

Herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel

Verkoopt u een bedrijfsmiddel en maakt u daar winst mee? Bijvoorbeeld machines, laptops, bedrijfsauto's of een bedrijfspand. Of krijgt u een vergoeding voor een verloren of beschadigd bedrijfsmiddel? Dan mag u de winst opnemen in de herinvesteringsreserve (HIR). U hoeft op dat moment geen belasting te betalen over de winst. De belangrijkste voorwaarde is dat u wel van plan moet zijn om van dat geld een ander bedrijfsmiddel te kopen.

Uitbreiding herinvesteringsreserve

Stopt u met een deel van uw bedrijf door ingrijpen van de overheid? Bijvoorbeeld door een beëindigingsregeling. Dan mag u sinds 1 januari 2024 de HIR ook gebruiken om te investeren in een ander (tweede) bedrijf.

Egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven

Maakt u eens in de zoveel jaar hoge kosten voor uw onderneming? Bijvoorbeeld voor het onderhoud van uw pand. Dan kunt u gebruikmaken van een egalisatiereserve. U schrijft dan een bepaald bedrag af van uw fiscale winst, zonder dat u het geld al echt heeft uitgegeven. Zo bent u voorbereid op de kosten die u in de toekomst gaat maken. In het jaar dat u de uitgave echt doet, heft u de egalisatiereserve op. Zo zijn de kosten voor de belasting verdeeld over meerdere jaren. En heeft u niet een erg grote kostenpost in een enkel jaar.

Oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting (verlopen)

Ondernemers voor de inkomstenbelasting mochten jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun pensioen. Dat gereserveerde deel was de oudedagsreserve. Dit is per 1 januari 2023 afgeschaft. De eerder opgebouwde oudedagsreserve blijft staan.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst