Pensioen regelen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als u op uw AOW-leeftijd stopt met werken, krijgt u volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW) een basispensioen van de overheid. De leeftijd waarop u met pensioen kunt gaan, gaat in stappen omhoogExterne link naar 67 jaar in 2024. Veel werknemers in loondienst bouwen extra pensioen op via hun werknemer. Als ondernemer kunt u naast het pensioen van de overheid (AOW) ook een aanvullend pensioen opbouwen, maar dat moet u zelf regelen.

AOW voor ondernemer

Als u in Nederland woont en werkt, bent u meestal verzekerd voor de AOW. U betaalt premie voor de volksverzekeringen aan de Belastingdienst. Dit doet u met uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Hoeveel AOW-pensioen u krijgt, hangt af van hoeveel jaar u verzekerd was voor de AOW. En of u alleen of samen met iemand woont. Heeft u in het buitenland gewoond of gewerkt en geen premie betaald? Dan was u niet verzekerd. Voor die periode krijgt u geen AOW-pensioen.

AOW voor uw werknemer

U betaalt AOW-premie voor uw werknemer aan de Belastingdienst. U houdt hiervoor een deel van de premie in op het loon of de uitkering van uw werknemer. In sommige bedrijfstakken moet u ervoor zorgen dat uw werknemer een extra pensioen opbouwt. Heeft uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag u het arbeidscontract opzeggen. Uw werknemer mag ook blijven werken. Dat heeft gevolgen voor het betalen van premies en belastingExterne link.

Extra pensioen regelen

De AOW van de overheid is een basisinkomen. Uw AOW-bedrag is waarschijnlijk lager dan uw inkomen als u werkt. U kunt daarom een extra pensioen regelen. In sommige situaties bent u verplicht een aanvullend pensioen te regelen bij het beroepspensioenfonds. Bijvoorbeeld als u in de gezondheidszorg of bij een havenbedrijf werkt.

U kunt op verschillende manieren extra inkomen opbouwen voor later:

  • banksparen en LijfrenteverzekeringExterne link
  • sparen of beleggen
  • Zet ieder jaar een deel van de winst van uw bedrijf apart voor na uw pensioen (oudedagsreserve).
  • Verkoop uw bedrijf en zet de stakingswinst om in lijfrente.
  • Los uw hypotheek of lening af. U heeft dan op pensioenleeftijd lagere (woon)lasten.
  • Spaar met een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.
  • U doet mee aan een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling (BPF).
  • Ga door met de collectieve pensioenregeling van uw oude werkgever.
  • U investeert in onroerend goed.
  • U blijft zo lang mogelijk na uw AOW-leeftijd ondernemen.

Pensioen dga

U mag als directeur-grootaandeelhouder (dga) geen eigen pensioen meer opbouwen in uw eigen onderneming. U mag uw opgebouwde pensioen laten staan, omzetten in een oudedagsverplichting of afkopen.

Pensioen na overlijden

Heeft u een partner? Dan heeft uw partner meestal recht op een nabestaandenpensioenExterne link. Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner een deel van uw pensioenrechten. Uw partner kan recht hebben op een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw)Externe link.

Informatie over uw pensioen

Pensioenfondsen moeten u informeren over uw pensioen, via bijvoorbeeld Pensioen 1-2-3Externe link en Mijnpensioenoverzicht.nlExterne link. Uw persoonlijke totaaloverzicht laat zien hoeveel pensioen u krijgt. Ook ziet u wat de gevolgen zijn bij bepaalde keuzes of veranderingen in uw persoonlijke situatie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven