Financiering uit Groenfonds

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u investeren in een innovatief duurzaam project? Bijvoorbeeld projecten voor een circulaire economie, energietransitie of kringlooplandbouw? Dan kunt u financiering met een lagere rente aanvragen bij een bank met een groenfonds.

Wanneer komt u in aanmerking?

U wilt investeren in innovatieve, duurzame technieken die te maken hebben met 1 van deze thema’s:

  • natuur
  • duurzame landbouw
  • circulaire Economie
  • duurzame energie
  • bouwen
  • duurzame mobiliteit
  • klimaatadaptatie

Bekijk alle projectcategorieën uit de regeling Groenprojecten waarvoor u lening kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt een lening tegen een lagere rente aanvragen bij een bank met een groenfonds. U levert hiervoor een projectplan met een investeringsplan in. De bank moet de Groenverklaring voor u aanvragen bij RVO.

Dit artikel is gerelateerd aan: