Dit artikel is gerelateerd aan:

Informatie delen tussen zorgverleners moet via internet

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen
Ingangsdatum: eind 2022

Wat verandert er?

Bent u zorgverlener? U moet medische gegevens via een internetverbinding uitwisselen met andere zorgverleners. Er komen eisen aan taal en techniek bij de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

De belangrijkste veranderingen:

  • Als zorgaanbieder bent u verantwoordelijk voor de apparaten die u gebruikt bij het uitwisselen van medische informatie. U bent ook verantwoordelijk voor het bewaren, het beheer en het delen van medische gegevens. Als u informatie deelt, moet u dit via het internet doen.
  • Als zorgaanbieder moet u voldoen aan eisen aan taal en techniek.
  • Er komt een verplichte certificering van de IT-producten en -diensten die gebruikt worden bij het delen van medische informatie.

Voor wie?

  • zorgaanbieders
  • zorgverleners
  • aanbieders van IT-producten of –diensten
  • certificerende organisaties

Wanneer?

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat naar verwachting eind 2022 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)