Dit artikel is gerelateerd aan:

Informatie delen tussen zorgverleners moet via internet

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Bent u zorgverlener? U moet gegevens via een internetverbinding uitwisselen met andere zorgverleners. Er komen eisen aan taal en techniek bij de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

De belangrijkste veranderingen:

  • Als zorgaanbieder bent u verantwoordelijk voor de apparaten die u gebruikt bij het uitwisselen van informatie. U bent ook verantwoordelijk voor het bewaren, het beheer en het delen van gegevens. Als u informatie deelt, moet u dit via het internet doen.
  • Als zorgaanbieder moet u voldoen aan eisen aan taal en techniek.
  • Er komt een verplichte certificering van de IT-producten en -diensten die gebruikt worden bij het delen van informatie.

Voor wie?

  • zorgaanbieders
  • zorgverleners
  • aanbieders van IT-producten of –diensten
  • certificerende organisaties

Wanneer?

Wanneer de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven