Informatie delen tussen zorgverleners moet via internet

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 juli 2023

Wat verandert er?

Bent u zorgverlener? Als u medische gegevens deelt met andere zorgverleners dan moet dat elektronisch (via het internet) en niet via bijvoorbeeld papier, fax of dvd’s. Het doel is om fouten te voorkomen en de communicatie te verbeteren.

  • Er komen afspraken over het gebruik van dezelfde vaktermen.
  • De systemen die zorgverleners gebruiken om gegevens uit te wisselen moeten beter met elkaar gaan communiceren.
  • Er komt een NEN (Nederlandse Norm) norm om de uitwisseling van gegevens te standaardiseren.
  • Er komt een verplichte certificering van de IT-producten en -diensten die u gebruikt bij het delen van medische informatie.
  • Het uitwisselen van medische recepten is als eerste verplicht elektronisch.

Voor wie?

  • zorgaanbieders
  • zorgverleners
  • aanbieders van IT-producten of -diensten
  • certificerende organisaties

Wanneer?

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is ingegaan op 1 juli 2023.

Dit artikel is gerelateerd aan: