Burgerservicenummer (BSN) opnemen in uw administratie

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

U mag alleen het BSN van iemand vragen en gebruiken als dat in de wet staat. Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP).

U mag als niet-overheid het BSN van iemand vragen en bewaren:

  • als u een erkende zorgverlener bent (bijvoorbeeld tandarts, apotheker of zorgverzekeraar) om de zorgvrager te identificeren
  • als u een een loondadministratie heeft
  • in het onderwijs

BSN in uw loonadministratie

Neemt u een nieuwe werknemer in dienst? Dan moet u het BSN opnemen in uw loonadministratie. Als uitlener en onderaannemer mag u het BSN van een werknemer doorgeven aan de inlener/hoofdaannemer.

Neemt u een nieuwe werknemer aan uit het buitenland zonder BSN? Dan moet de werknemer afhankelijk van de lengte van het verblijf in Nederland:

BSN in de zorg, kinderopvang en woningverhuur

Kinderopvangorganisaties zijn voor de kinderopvangtoeslag verplicht ouders te vragen naar hun BSN en dat van hun kind.

Zorgverzekeraars en verhuurders van woningen doen hebben de BSN nodig voor de zorg- en huurtoeslag.

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten.

BSN in het onderwijs

In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN) of onderwijsnummer. Scholen gebruiken dit nummer voor hun administratie. Heeft een kind op uw school (nog) geen BSN, bijvoorbeeld omdat het kind niet in Nederland woont? Dan kan DUO een tijdelijk onderwijsnummer aanmaken.

Dit artikel is gerelateerd aan: