HomeWetten en regels

Informatie opvragen bij de overheid (Woo-verzoek)

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish version

U kunt overheidsinformatie opvragen met een Woo-verzoek (eerder Wob-verzoek). Lees hier welke informatie de overheid actief openbaar moet maken volgens de Wet Open Overheid (Woo).

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

De overheid moet informatie actief openbaar maken volgens de Wet Open Overheid (Woo). Dat betekent dat de overheid zelf informatie publiceert die voor iedereen te bereiken is. Bijvoorbeeld:

 • informatie over wetten, voorschriften en besluiten
 • vergaderstukken en verslagen
 • agenda’s, en besluitenlijsten van vergaderingen
 • adviezen van adviescolleges of -commissies
 • contactgegevens en hoe u om informatie kunt vragen
 • de manier van werken van de organisatie (bijvoorbeeld de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen)
 • onderzoeksrapporten
 • voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie van beleid
 • jaarplannen en jaarverslagen

Sommige overheidsinformatie is niet zomaar openbaar. Omdat er bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens instaan. Om die informatie te krijgen, moet u eerst een Woo-verzoek doen. Eerder heette dit een Wob-verzoek. De Wet Open Overheid (Woo) heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

Woo-verzoek indienen

Wilt u informatie opvragen over het handelen van de overheid? En is die informatie niet direct openbaar? U kunt dan een Woo-verzoek indienen bij de overheidsorganisatie waarvan u de informatie wilt krijgen. Bijvoorbeeld bij:

 • de Rijksoverheid (bijvoorbeeld een ministerie)
 • gemeenten
 • provincies
 • waterschappen
 • publiekrechtelijke organisaties

U legt in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk uit waarover u informatie wilt. De overheid heeft daarna 4 weken de tijd om uw Woo-verzoek af te handelen. Als u veel of ingewikkelde informatie vraagt dan mag de overheid er maximaal 2 weken langer over doen om antwoord te geven op uw Woo-verzoek.

Kosten Woo-verzoek

Een Woo-verzoek is gratis. U moet soms wel betalen voor bijvoorbeeld kopieën, uittreksels of samenvattingen.

Digitale overheidsdata gebruiken

De overheid heeft veel informatie over bijvoorbeeld burgers, gebouwen, wegen en klimaat. Ondernemers kunnen deze informatie ook gebruiken voor economische doelen. U kunt deze digitale informatie gebruiken en combineren met andere data om zo nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

De overheid is volgens de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) verplicht om deze overheidsinformatie als open data vrij te geven. Behalve als er goede redenen zijn om dat niet te doen. U vindt deze informatie in het dataregister van de Nederlandse Overheid.

Zie ook