Informatie opvragen bij de overheid (Woo-verzoek)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

U kunt overheidsinformatie opvragen met een Woo-verzoek (eerder Wob-verzoek). De overheid moet informatie actief openbaar maken volgens de Wet Open Overheid (Woo).

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Om zich aan de Woo te houden, moet de overheid zelf informatie publiceren die voor iedereen te bereiken is. Bijvoorbeeld:

 • informatie over wetten, voorschriften en besluiten
 • vergaderstukken en verslagen
 • agenda’s, en besluitenlijsten van vergaderingen
 • adviezen van adviescolleges of -commissies
 • contactgegevens en hoe u om informatie kunt vragen
 • de manier van werken van de organisatie (bijvoorbeeld de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen)
 • onderzoeksrapporten
 • voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie van beleid
 • jaarplannen en jaarverslagen

Sommige overheidsinformatie is niet direct openbaar vanwege vertrouwelijke gegevens. Om die informatie te krijgen, moet u eerst een Woo-verzoek doen. Eerder heette dit een Wob-verzoek. De Wet Open Overheid (Woo) heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

Woo-verzoek indienen

Wilt u informatie opvragen over het handelen van de overheid? En is die informatie niet direct openbaar? U kunt dan een Woo-verzoek indienen bij de overheidsorganisatie waarvan u de informatie wilt krijgen. Bijvoorbeeld bij:

 • de Rijksoverheid (ministeries)
 • gemeenten
 • provincies
 • waterschappen
 • publiekrechtelijke organisaties (bijvoorbeeld scholen, universiteiten, Staatsbosbeheer)

U legt in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk uit waarover u informatie wilt. De overheid heeft vervolgens 4 weken om het verzoek af te handelen, met een mogelijke verlenging van maximaal 2 weken bij ingewikkelde verzoeken.

Kosten Woo-verzoek

Een Woo-verzoek is gratis. U moet soms wel betalen voor bijvoorbeeld kopieën, uittreksels of samenvattingen.

Digitale overheidsdata gebruiken

De overheid heeft veel informatie over bijvoorbeeld burgers, gebouwen, wegen en klimaat. Volgens de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) is de overheid verplicht om deze overheidsinformatie als open data vrij te geven. Behalve als er goede redenen zijn om dat niet te doen. U vindt de informatie in het dataregister van de Nederlandse Overheid.

Ondernemers kunnen deze digitale informatie gebruiken en combineren met andere data om zo nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)