Inschrijven in het architectenregister

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u de titel architect gebruiken? Dan moet u in het architectenregister staan. U moet hiervoor een erkende opleiding en beroepservaring hebben. De titel architect is wettelijk beschermd door de Wet op de architectentitel.

Wie moet zich inschrijven in het architectenregister?

De titel architect is een beschermde titel. U moet in het architectenregister staan als u deze titels wil gebruiken:

  • architect
  • tuin- en landschapsarchitect
  • interieurarchitect
  • stedenbouwkundige

Dit geldt ook voor het gebruiken van afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titels. Jachtarchitecten en nautisch architecten hoeven zich niet te registreren.

Gebruikt u de titel architect in een niet-bouwkundig werkterrein (bijvoorbeeld ICT-architect)? Dan is die titel niet beschermd en hoeft u niet in het architectenregister te staan.

Wilt u de beschermde titel in de naam van uw architectenbureau gebruiken? Dan moet minstens de helft van het bestuur ingeschreven staan in het architectenregister.

Verkeerd titelgebruik

Gebruikt u de beschermde titel en staat u niet ingeschreven in het architectenregister? Dan gebruikt u de titel onrechtmatig. Iedereen kan titelmisbruik melden bij Bureau Architectenregister. Zij kunnen een gerechtelijke procedure tegen u starten.

Registreren in architectenregister

U kunt zich laten inschrijven in het architectenregister bij Bureau Architectenregister. U moet hiervoor:

Werkgevers en opdrachtgevers mogen als voorwaarde stellen dat u in het architectenregister moet staan.

Stond u eerder ingeschreven in het architectenregister en wilt u opnieuw ingeschreven worden? Dan moet u een verzoek tot herinschrijving doen.

Informatieplicht

Als u in het architectenregister staat heeft u een informatieplicht. U bent verplicht om een persoon die een offerte vraagt te informeren over uw:

  • deskundigheid
  • beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • uw rechten en plichten

Buitenlands architectendiploma

Heeft u een diploma in het buitenland gehaald? Dan kunt u met een architectendiploma uit de EU bij Bureau Architectenregister automatische erkenning aanvragen van uw beroepskwalificaties. Daarna kunt u ingeschreven worden in het architectenregister.

Heeft u een architectendiploma van buiten de EU? En wilt u zich inschrijven in het architectenregister? Dan moet u een diploma-onderzoek aanvragen.

Digitaal inschrijven in het architectenregister met de berichtenbox

Met de berichtenbox schrijft u zich digitaal in voor het architectenregister van Bureau Architectenregister. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: