Inschrijven in het UBO-register

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

U moet de ultimate beneficial owners (UBO’s) van uw bedrijf inschrijven in het UBO-register. Het UBO-register laat zien wie uiteindelijk beslissen in organisaties die in Nederland zijn opgericht. Het UBO-register moet witwassen en financiering van terrorisme voorkomen.

Een deel van de UBO-gegevens is openbaar. Om deze gegevens te bekijken, moet u bij KVK een uittreksel uit het UBO-register bestellen.

Wat is een UBO?

UBO’s zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van de organisatie of er zeggenschap over hebben. Bijvoorbeeld de persoon:

 • met meer dan 25% van de aandelen in een bv
 • met meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang in een vof
 • die meer dan 25% stemrecht heeft

U weet wie uw UBO is als u de stappen volgt in de voorbereiding voor de UBO-opgave (KVK).

Inschrijven in UBO-register

De tekenbevoegde van uw organisatie of een notaris kan de UBO inschrijven in het UBO-register bij KVK. U kunt de UBO-opgave voorbereiden.

Welke organisaties moeten UBO’s inschrijven?

Heeft uw organisatie 1 van de volgende rechtsvormen, dan bent u verplicht om UBO's in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen: met volledige rechtsbevoegdheid; met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Organisaties met 1 van deze rechtsvormen hoeven geen UBO in te schrijven:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

UBO wijzigen of uitschrijven

U moet uw UBO-gegevens veranderen als de situatie anders wordt. Bijvoorbeeld als het belang van UBO’s in uw organisatie groter of kleiner wordt. Ook moet u personen uitschrijven als zij geen UBO meer zijn. Wijziging van UBO-gegevens en uitschrijven van UBO’s moet binnen 7 dagen.

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen met alleen vestigingen in Nederland zijn niet verplicht om UBO’s in Nederland te registreren. Buitenlandse rechtspersonen - zoals een Ltd of GmbH - die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben ook geen registratieplicht in Nederland.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1