Inschrijven in het UBO-register

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

U moet personen die meer dan 25% van het economisch belang in uw onderneming hebben (UBO’s) inschrijven in het UBO-register. Het UBO-register maakt duidelijk waar de geldstromen heengaan en wie veel invloed heeft in Nederlandse organisaties. Het UBO-register moet witwassen, corruptie, belastingfraude en het financieren van terrorisme tegengaan.

Wat is een UBO?

UBO betekent ultimate beneficial owner en is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. De UBO is de uiteindelijke eigenaar van een organisatie of heeft zeggenschap over een organisatie. Bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang in een vof of maatschap.

Valt uw onderneming bijvoorbeeld onder een holdingmaatschappij? Dan is de eigenaar van de holding de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van uw organisatie.

UBO inschrijven

U kunt uw UBO inschrijven in het UBO-register bij KVK. Dat kan tot 27 maart 2022. Alleen de tekenbevoegde in uw organisatie mag dat doen. Of uw organisatie UBO’s moet inschrijven, hangt af van uw rechtsvorm. Bekijk de lijst met rechtsvormen die UBO’s moeten inschrijven bij KVK. Opgaveplichtige organisaties moeten minimaal 1 UBO in het UBO-register geregistreerd hebben. Startende organisaties schrijven de UBO's in als zij zich inschrijven in het Handelsregister van KVK, of bij de notaris.

Buitenlandse UBO inschrijven

U moet een buitenlander die belang heeft in uw in Nederland gevestigde bedrijf ook inschrijven in het UBO-register. Het maakt niet uit of deze persoon woonachtig is in Nederland of in het buitenland. Ook de nationaliteit maakt niet uit.

UBO wijzigen of uitschrijven

U kunt UBO-gegevens ook wijzigen. Bijvoorbeeld als het belang van UBO’s in uw onderneming wijzigt. Ook kunt u personen uitschrijven, omdat zij geen UBO meer zijn. Wijziging van UBO-gegevens en uitschrijven van UBO’s moet binnen 7 dagen nadat deze van kracht zijn.

Openbaar UBO-register

Een deel van de UBO-gegevens is openbaar. Het gaat om deze gegevens:

  • voor- en achternaam
  • geboortemaand en –jaar
  • nationaliteit
  • woonland
  • de aard en omvang van het belang

Om deze gegevens in te kunnen zien, moet u bij KVK een uittreksel uit het UBO-register bestellen. De rest van het UBO register is alleen in te zien door bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen met alleen vestigingen in Nederland zijn niet verplicht om UBO’s in Nederland te registreren. Een Ltd of een GmbH moet de UBO’s inschrijven in het UBO-register in het land waar de Ltd of GmbH is opgericht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven