Inschrijven in het UBO-register

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U moet personen die meer dan 25% van het economisch belang in uw onderneming hebben (UBO’s) inschrijven in het UBO-register. Het UBO-register maakt duidelijk waar de geldstromen heengaan en wie veel invloed heeft in Nederlandse organisaties. Het UBO-register moet witwassen, corruptie, belastingfraude en het financieren van terrorisme tegengaan.

Wat is een UBO?

UBO betekent ultimate beneficial owner en is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. De UBO is de uiteindelijke eigenaar van een organisatie of heeft zeggenschap over een organisatie. Bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang in een vof of maatschap.

UBO inschrijven

U kunt uw UBO inschrijven in het UBO-register bij KVK. Alleen de tekenbevoegde in uw organisatie mag dat doen. Of uw organisatie UBO’s moet inschrijven, hangt af van uw rechtsvorm. Bekijk de lijst met rechtsvormen die UBO’s moeten inschrijven bij KVK. Opgaveplichtige organisaties moeten minimaal 1 UBO in het UBO-register geregistreerd hebben. Startende organisaties schrijven de UBO's in als zij zich inschrijven in het Handelsregister van KVK, of bij de notaris.

Openbaar UBO-register

Een deel van de UBO-gegevens is openbaar. Het gaat om deze gegevens:voor- en achternaam

  • geboortemaand en –jaar
  • nationaliteit
  • woonland
  • de aard en omvang van het belang

Om deze gegevens in te kunnen zien, moet u bij KVK een uittreksel uit het UBO-register bestellen. De rest van het UBO register is alleen in te zien door bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Buitenlandse UBO’s

Buitenlandse rechtspersonen met alleen vestigingen in Nederland zijn niet verplicht om UBO’s in Nederland te registreren. Een Ltd of een GmbH moet de UBO’s inschrijven in het UBO-register in het land waar de Ltd of GmbH is opgericht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven