Cliëntenonderzoek in de financiële dienstverlening (Wwft)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoek doen. U onderzoekt de identiteit van uw klanten en het risico op witwassen en financieren van terrorisme. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Wanneer moet u Wwft cliëntenonderzoek doen?

U doet een cliëntenonderzoek:

  • voordat u een inkooptransactie en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht doet
  • of voordat u een zakelijke overeenkomst sluit en diensten levert

Hoe doet u cliëntenonderzoek?

U moet de identiteit van uw klant controleren. Deze gegevens moet u vastleggen en 5 jaar bewaren. Als uw cliënt een juridische entiteit is (zoals bv of een vof), moet u vaststellen wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO, uiteindelijke belanghebbende) is.

U bepaalt zelf hoe diep u gaat onderzoeken. U kijkt hiervoor naar de achtergrond van uw klant, wat u voor uw klant gaat doen en hoeveel risico er is op witwassen of financieren van terrorisme. De risico’s staan in hoofdstuk 5 en 9 van de Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering.

U doet:

  • normaal cliëntenonderzoek (in ieder geval)
  • vereenvoudigd cliëntenonderzoek (bij laag risico)
  • verscherpt cliëntenonderzoek (bij verhoogd risico, uw klant is bijvoorbeeld een prominent persoon of komt uit een risicoland)

Bekijk hoe u normaal, vereenvoudigd of verscherpt cliëntenonderzoek doet bij Belastingdienst.

Taxateurs hoeven geen cliëntenonderzoek te doen, maar moeten wel ongebruikelijke transacties melden.

Bent u makelaar of bemiddelaar in onroerende zaken? Dan moet u ook de partij onderzoeken met wie uw cliënt een overeenkomst sluit (wederpartij) met hulp van uw bemiddeling.

Heeft u nog vragen?