Cliëntenonderzoek doen in de financiële dienstverlening

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als financieel dienstverlenerExternal link, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoekExternal link uitvoeren naar de identiteit van klanten en belanghebbenden. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

Identificatieplicht

Als een klant van uw diensten gebruik wil maken, moet hij zich identificeren. U moet deze identiteitsgegevens ook controleren, vastleggen en 5 jaar bewaren. U moet ook onderzoeken wie de uiteindelijke belanghebbende is. Wie is de feitelijke bestuurder? Wie bezit het aandelenkapitaal? Hiervoor maakt u zelf een risico-inschatting, op basis van de achtergrond van de klant en het soort dienstverlening. U kunt een vereenvoudigd, standaard of verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven