Cliëntenonderzoek doen in de financiële dienstverlening

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoekExternal link uitvoeren naar de identiteit van klanten en belanghebbenden. In de Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinancieringExternal link staat hoe instellingen witwassen en financieren van terrorisme kunnen tegengaan.

Identiteitsgegevens controleren

Als een klant van uw diensten gebruik wil maken, moet hij zich identificeren. U moet deze identiteitsgegevens ook controleren, vastleggen en 5 jaar bewaren. U moet ook onderzoeken wie de uiteindelijke belanghebbende is. Wie is de feitelijke bestuurder? Wie bezit het aandelenkapitaal? Hiervoor maakt u zelf een risico-inschatting, op basis van de achtergrond van de klant en het soort dienstverlening. U kunt een vereenvoudigd, standaard of verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven