Inschrijven in het UBO-register

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

U moet de ultimate beneficial owners (UBO’s) van uw bedrijf inschrijven in het UBO-register. Het UBO-register laat zien wie uiteindelijk beslissen in organisaties die in Nederland zijn opgericht. Het UBO-register moet witwassen en financiering van terrorisme voorkomen.

Wat is een UBO?

UBO’s zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van de organisatie of er zeggenschap over hebben. Bijvoorbeeld de persoon:

 • met meer dan 25% van de aandelen in een bv
 • met meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang in een vof
 • die meer dan 25% stemrecht heeft

U weet wie uw UBO is als u de stappen volgt in de voorbereiding voor de UBO-opgave (KVK).

Inschrijven in UBO-register

De tekenbevoegde van uw organisatie of een notaris kan de UBO inschrijven in het UBO-register bij KVK. U kunt de UBO-opgave voorbereiden.

Welke organisaties moeten UBO’s inschrijven?

Heeft uw organisatie 1 van de volgende rechtsvormen, dan bent u verplicht om UBO's in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen: met volledige rechtsbevoegdheid; met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen (behalve stille maatschappen die geen onderneming drijven), vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • kerkgenootschappen

Organisaties met 1 van deze rechtsvormen hoeven geen UBO in te schrijven:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Trusts

Trusts en soortgelijke juridische constructies moeten zich sinds 1 november 2022 inschrijven. Zij hebben hiervoor tot 1 februari 2023 de tijd.

UBO wijzigen of uitschrijven

U moet uw UBO-gegevens veranderen als de situatie anders wordt. Bijvoorbeeld als het belang van UBO’s in uw organisatie groter of kleiner wordt. Ook moet u personen uitschrijven als zij geen UBO meer zijn. Wijziging van UBO-gegevens en uitschrijven van UBO’s moet binnen 7 dagen.

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen met alleen vestigingen in Nederland zijn niet verplicht om UBO’s in Nederland te registreren. Buitenlandse rechtspersonen - zoals een Ltd of GmbH - die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben ook geen registratieplicht in Nederland.

Heeft u nog vragen?