MenuZoekenZoekenHomeSubsidies en regelingen

Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezen

Heeft u een boerenbedrijf of tuindersbedrijf? En bent u van plan om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen? Dan kunt u voor een lening terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Per bedrijf is maximaal € 400.000 beschikbaar. De financiële voorwaarden zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw bedrijf moet aan verschillende voorwaarden voldoen:

 • U doet de aanvraag als agrarische ondernemer of als samenwerkingsverband. IDL is niet beschikbaar voor de secundaire (verwerkende) sector.
 • U beschikt over een (concept) economisch bedrijfsplan met investeringsoverzicht, financieringsplan exploitatie en liquiditeitsbegroting.
 • U heeft al (zicht op) een deel van de financiering voor uw plannen.
 • Uw plan draagt bij aan de reductie van stikstofemissies. Er zal geen achteruitgang plaatsvinden.
 • Uw plan draagt bij aan minimaal 4 van de volgende duurzaamheidsdoelen en op geen van onderstaande doelen vindt achteruitgang plaats:
  • reductie van gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen
  • emissiereductie van broeikasgassen
  • vermindering van nitraatuitspoeling
  • vergroting van de biodiversiteit
  • versterking van duurzaam bodembeheer
  • vergroting van circulair veevoergebruik
  • verbetering van dierenwelzijn en/of diergezondheid

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt een lening Investeringsfonds Duurzame Landbouw aanvragen bij het Nationaal Groenfonds.

Naar boven