Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeSubsidies en regelingen

Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezen

Heeft u een boerenbedrijf of tuindersbedrijf? En wilt u uw stikstofuitstoot verminderen en uw bedrijfsvoering op verduurzamen? Dan kunt u een lening aanvragen bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). U kunt maximaal € 400.000 lenen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw bedrijf moet aan verschillende voorwaarden voldoen:

 • U doet de aanvraag als agrarische ondernemer of als samenwerkingsverband. IDL is niet beschikbaar voor de secundaire (verwerkende) sector.
 • U heeft een (concept) economisch bedrijfsplan met investeringsoverzicht, financieringsplan exploitatie en liquiditeitsbegroting.
 • U heeft al (zicht op) een deel van de financiering voor uw plannen.
 • Uw plan draagt bij aan de reductie van stikstofemissies. Er zal geen achteruitgang plaatsvinden.
 • Uw plan draagt bij aan minimaal 4 van de volgende duurzaamheidsdoelen en op geen van onderstaande doelen vindt achteruitgang plaats:
  • Minder gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  • Minder broeikasgassen
  • Minder nitraatuitspoeling
  • Toename biodiversiteit
  • Betere bodem
  • Circulaire inzet van veevoer
  • Verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn

  Hoe kunt u aanvragen?

  U kunt iedere maand een lening Investeringsfonds Duurzame Landbouw aanvragen bij het Nationaal Groenfonds volgens een schema. De laatste aanleverdatum van 2023 is 8 december.

Naar boven