Lening Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen

Heeft u een boerenbedrijf of tuindersbedrijf? En wilt u uw stikstofuitstoot verminderen en uw bedrijf verduurzamen? Dan kunt u een lening aanvragen bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). U kunt maximaal € 400.000 lenen.

Voorwaarden voor het IDL

Om een lening aan te kunnen vragen bij het IDL, moet uw bedrijf aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals:

 • U doet de aanvraag als agrarische ondernemer of als samenwerkingsverband. IDL is voor bedrijven in de primaire landbouw, dus u onderneemt in de onbewerkte landbouwproductie.
 • U heeft een (concept) economisch bedrijfsplan met investeringsoverzicht, financieringsplan exploitatie en liquiditeitsbegroting.
 • U heeft al (zicht op) een deel van de financiering voor uw plannen.
 • Uw plan draagt veel bij aan de vermindering van stikstofuitstoot en bij de aanvraag is duidelijk hoe u dit gaat bereiken.
 • Uw plan draagt bij aan minimaal 4 van de volgende duurzaamheidsdoelen, zonder dat het op één van die doelen slechter gaat:
  • Minder gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  • Minder broeikasgassen
  • Minder nitraatuitspoeling
  • Meer biodiversiteit
  • Betere bodem
  • Circulaire inzet van veevoer, zoals de inzet van restproducten die ontstaan bij de productie van voedingsmiddelen
  • Verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn

Gebruik de checklist van het IDL om te zien of u aan de meeste voorwaarden voldoet. De veelgestelde vragen over IDL leest u op de website van het Nationaal Groenfonds.

Hoe kunt u aanvragen?

Als u aan de meeste voorwaarden voldoet, kunt u de lening IDL aanvragen. De beoordelingscommissie Investeringsfonds Duurzame Landbouw behandelt de aanvragen voor de lening IDL. Op de website van het Nationaal Groenfonds vindt u de uiterlijke aanvraagdata van 2024. Vul het aanvraagformulier in om de lening IDL aan te vragen bij het Nationaal Groenfonds.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)