Juridische zaken bij verkoop bedrijf

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

De verkoop van uw bedrijf brengt verplichtingen met zich mee. Zo kan de koper om een due diligence vragen. En moet u verschillende juridische zaken regelen.

Wat is due diligence?

De koper kan om een boekenonderzoek vragen voordat u beiden het koopcontract definitief tekent. Dit boekenonderzoek wordt ook 'due diligence' genoemd. Het onderzoek is bedoeld om te controleren of uw cijfers en voorspellingen voor het bedrijf kloppen. De koper krijgt zo meer inzicht in bijvoorbeeld klanten en contracten. U bent verplicht om bij een due diligence voldoende en juiste informatie te geven.

Notaris inschakelen of zelf regelen?

De verkoop is pas definitief rond als u en de koper het koopcontract tekenen. Of u daarbij een notaris moet inschakelen hangt af van de rechtsvorm.

  • Bij de verkoop van de aandelen van een bv of nv moet u een notaris inschakelen, de levering van aandelen vindt namelijk plaats via een notariële akte. Deze akte is een wettelijk verplicht document. Die getekend moet worden bij wijziging van eigenaar.
  • Bij een eenmanszaak of vof (of de verkoop van activiteiten uit een bv zonder aandelenoverdracht) hoeft de overdracht niet via een notaris te verlopen. U mag in zo'n situatie zelf een (ver)koopovereenkomst maken, maar het is wel verstandig om hier juridisch advies bij in te schakelen. Let op: als u ook onroerend goed overdraagt, moet u daarvoor wel een notaris inschakelen.

Intellectueel eigendom bij verkoop

Beschikt uw bedrijf over intellectueel eigendom, zoals merken of octrooien? Wie hiervan eigenaar wordt na de overdracht, hangt af van het soort transactie.

  • Bij een aandelentransactie gaan alle zaken die eigendom zijn van de bv automatisch mee over, dus ook het intellectueel eigendom.
  • Bij een activa/passiva-transactie (transactie van bezittingen en schulden) moet u over elk aspect van de onderneming, dus ook over het intellectueel eigendom, afspreken of dit mee overgaat. Vanwege de ingewikkelde regelgeving kunt u het best een jurist inschakelen.

Huurcontract bedrijfsruimte overnemen met indeplaatsstelling

Verkoopt u uw bedrijf, of wilt u het bedrijf van een ander overnemen? Soms kan de nieuwe eigenaar van het bedrijf het bestaande huurcontract van de bedrijfsruimte overnemen. De nieuwe eigenaar huurt dan tegen dezelfde prijs en voorwaarden. Lees hoe indeplaatsstelling werkt.

Kamer van Koophandel informeren

U moet de wijzigingen doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Fiscale zaken bij bedrijfsoverdracht

U moet rekening houden met belastingzaken bij het overdragen van uw bedrijf. Wat u moet betalen is afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. Bij een eenmanszaak of vof moet u de stakingswinst berekenen. Dit is het verschil tussen de verkoopprijs en boekwaarde op het moment van overdracht. De stakingswinst maakt deel uit van uw inkomen in het jaar van de verkoop. U betaalt inkomstenbelasting over de stakingswinst. In sommige gevallen heeft u recht op stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst.

Bij een bv of nv krijgt u te maken met verschillende belastingen. Welke belastingen is afhankelijk van de juridische structuur. Verkoopt u bij de overdracht onroerende zaken? Dan betaalt u overdrachtsbelasting. Of als u aanmerkelijk belang heeft en aandelen privé verkoopt. Dan betaalt u inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten over belastingzaken bij bedrijfsoverdracht? Lees U draagt uw onderneming over van de Belastingdienst.