Just Transition Fund (JTF)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u meewerken aan de energietransitie, maar heeft u een mkb in een regio waar het moeilijk is om te verduurzamen? Omdat het gebied erg afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld de chemische industrie)? U kunt financiële hulp krijgen uit het Just Transition Fund bij de energietransitie om de klimaatdoelen te behalen.

Het JTF is voor de regio’s West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid- Limburg, Groningen, IJmond en Groot-Rijnmond.

Wanneer komt u in aanmerking voor het Just Transition Fund?

Het JTF is voor het mkb, non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen en overheden.

U moet het JTF gebruiken voor:

  • innovatie (bijvoorbeeld experimenten met nieuwe technologie)
  • investeringen in technologie, systemen en infrastructuur (bijvoorbeeld de elektrificatie van de procesindustrie)
  • arbeidsmarkt (creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing)

Iedere regio heeft een transitieplan met daarin de problemen van die regio en welke veranderingen er nodig zijn. Uw project-idee moet aansluiten bij het transitieplan van uw regio.

Hoe kunt u aanvragen?

Er zijn verschillende openstellingen per regio. Bekijk per regio of de subsidie die je aanvraagt nog opengesteld is:

U kunt voor Rijnmond en IJmond subsidie uit het JTF aanvragen bij Kansen voor West.

U kunt voor Zuid-Nederland de subsidie uit het JTF aanvragen bij Stimulus Programmamanagement.

U kunt voor Noord-Nederland subsidie uit het JTF aanvragen bij SNN.

Dit artikel is gerelateerd aan: