Kredietverzekering

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Een kredietverzekering geeft u meer zekerheid dat u betaald wordt, als u op rekening levert. Soms heet dit een debiteurenverzekering. U krijgt geld van de verzekeraar als uw klant de door u geleverde goederen of diensten niet kan betalen. Bijvoorbeeld door een faillissement of surseance van betaling.

Voor wie is een kredietverzekering nuttig?

Voor iedereen die goederen of diensten op rekening levert aan zakelijke klanten. Veel banken of verzekeraars doen meer dan geld uitkeren. Ze kunnen u helpen met goed debiteurenbeheer.

Verschillende vormen van kredietverzekering

Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt verzekeren. Wat bij u past is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, hoe u zakendoet, en hoeveel u op rekening levert.

 • Verzekering per transactie: als u af en toe een groot bedrag van een klant ontvangt.
 • Verzekering per debiteur: als u een klant heeft waarvan u regelmatig grote bedragen ontvangt.
 • Kredietverzekering per land: als u voornamelijk zakendoet met klanten uit 1 of enkele landen.
 • Omzetverzekering: de meest uitgebreide kredietverzekering, waarmee u uw hele omzet verzekert tegen niet-betalende klanten.

Hoe werkt een kredietverzekering?

U betaalt een premie over uw omzet. Als uw klant niet kan betalen, dan krijgt u het geld uitbetaald van uw verzekeringsmaatschappij. Die maatschappij neemt de vordering over en probeert alsnog het geld van uw klant te krijgen. Een kredietverzekering kunt u alleen afsluiten als u levert aan zakelijke klanten.

Wat kost een kredietverzekering?

De premie die u betaalt hangt af van de vorm die u kiest. Verzekeringsbedrijven bepalen de hoogte van de premie aan de hand van:

 • omzetvolume
 • het aantal debiteuren (spreiding van risico)
 • het gedekte percentage bij schade-uitkering (vaak tussen 75% en 85%)
 • het vestigingsland van uw debiteuren
 • de hoogte van uw eigen risico

Wat is verzekerd met een kredietverzekering?

 • Onbetaalde rekeningen als uw zakelijke klanten niet kunnen betalen

Soms geldt een kredietverzekering alleen voor klanten in Nederland. Maar soms bent u ook verzekerd als uw klanten in het buitenland zitten. En ze niet kunnen betalen door faillissement, maar ook door politieke onrust, oorlog, natuurrampen of een tekort aan geld.

Wat is niet verzekerd met een kredietverzekering?

Een kredietverzekering keert meestal niet uit:

 • bij betalingsonwil, dus als uw klant wel kan betalen, maar dit niet doet
 • als uw klant een particulier is

Lees de polisvoorwaarden

Wat onder een verzekering valt en wat niet, is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij. En de voorwaarden bij uw verzekering. Lees deze polisvoorwaarden dus altijd goed. U kunt een onafhankelijk verzekeringsadviseur om raad vragen.

Uw verplichtingen

Verzekeraars eisen vaak dat u een goed debiteurenbeheer voert. U moet er zelf alles aan doen om rekeningen betaald te krijgen. Een aantal verplichtingen die verzekeraars vaak stellen zijn:

 • U moet goede leverings- en betalingsvoorwaarden met uw afnemers afspreken.
 • U moet een eigendomsvoorbehoud opnemen in de overeenkomst met uw afnemer.
 • U moet aanmaningen sturen wanneer uw afnemer niet volgens afspraak betaalt.
 • U moet de verzekeraar zo snel mogelijk laten weten als uw afnemer niet op tijd betaalt.

Hoe komt u aan een kredietverzekering?

Sommige brancheverenigingen bieden een kredietverzekering. Banken hebben vaak een kredietverzekering als onderdeel van een breder financieel pakket. Daarnaast zijn er allerlei verzekeringsmaatschappijen waar u terecht kunt.

Exportkredietverzekering

Met een exportkredietverzekering kunt zich misschien verzekeren tegen openstaande vorderingen van debiteuren in het buitenland. Bijvoorbeeld als u goederen of diensten exporteert. En uw buitenlandse klanten betalen niet. Aan deze verzekering zijn voorwaarden verbonden.

Deze informatie is geplaatst door

KVK