Dit artikel is gerelateerd aan:

Exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. Particuliere verzekeraars kunnen u daartegen verzekeren. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij heel grote bedragen, lange doorlooptijden of als de politieke situatie in een land minder stabiel is. U verzekert zich dan met de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid.

Hoe werkt de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid?

U sluit de verzekering af en betaalt premie. Hoeveel dat is hangt af van bijvoorbeeld het land waarnaar u exporteert. Betaalt een afnemer niet? Dan krijgt u de schade vergoed van de overheid.

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de ekv van de Nederlandse overheid gelden een aantal eisen. De belangrijkste zijn:

  • Uw onderneming is gevestigd in Nederland.
  • U exporteert kapitaalgoederen of gerelateerde diensten vanuit Nederland, of bent aannemer van bouwprojecten in het buitenland (denk aan scheepsbouw, baggerwerken of kassenbouw).
  • U sluit de verzekering af vóórdat de betaling is gedaan.
  • Het gaat om een risico dat een particuliere verzekeraar niet kan verzekeren.

Met de regelhulpExterne link krijgt u een idee of u in aanmerking komt.

Hoe kunt u aanvragen?

Een exportkredietverzekering vraagt u aan bij Atradius Dutch State Business (ADSB)Externe link. Zij voeren de verzekering uit in opdracht van de Nederlandse overheid. Ook kunnen zij u adviseren en informeren over het product. En wat geldt voor uw situatie.

Meer zekerheid bij exportrisico’s

Naast de exportkredietverzekering zijn nog andere overheidsproducten voor meer zekerheid bij exportrisico’s:

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven