Kwikhoudende producten verkopen of gebruiken

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Het is verboden om een kwikhoudend product te produceren of in te voeren. Het verbod geldt niet voor kwikhoudende producten die vóór 1 juli 1999 in gebruik zijn genomen.

Het verhandelen van kwik is verboden. Er mogen geen kwikhoudende producten worden verkocht. Alle nog aanwezige kwikhoudende producten moeten als chemisch afval worden afgevoerd.

Bepaalde toepassingen met kwik vallen buiten de regeling, omdat hiervoor (momenteel) geen alternatief beschikbaar is. Het gaat hierbij onder meer om specifieke meet- en elektrotechnische instrumenten zoals:

  • manometers
  • lichtbronnen
  • schakelaars

Het gebruik van kwik en kwikverbindingen, bijvoorbeeld in laboratoria of in productieprocessen, is niet verboden.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan kwikhoudende producten, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een kwikhoudend product al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.