Kwikhoudende producten verkopen of gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Het is verboden om een kwikhoudend producten te produceren of in te voeren. Het verbod geldt niet voor kwikhoudende producten die vóór 1 juli 1999 in gebruik zijn genomen. Bepaalde toepassingen met kwik vallen buiten de regeling, omdat hiervoor (momenteel) geen alternatief beschikbaar is. Het gaat hierbij onder meer om specifieke meet- en elektrotechnische instrumenten zoals:

  • manometers
  • lichtbronnen
  • schakelaars

Het gebruik van kwik en kwikverbindingen, bijvoorbeeld in laboratoria of in productieprocessen, is niet verboden.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan kwikhoudende producten, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een kwikhoudend product al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven