Kwikhoudende producten verkopen of gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U mag geen kwikhoudende producten produceren, invoeren of verhandelen. Het gaat om producten als:

  • meetinstrumenten, bijvoorbeeld thermometers en manometers
  • lichtbronnen
  • elektrotechnische producten, bijvoorbeeld schakelaars.

Producten waarvoor geen gelijkwaardige alternatieven beschikbaar zijn, zijn uitgezonderd van dit verbod. Het gebruik van kwik en kwikverbindingen, bijvoorbeeld in laboratoria of in productieprocessen, is niet verboden.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan kwikhoudende producten, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een kwikhoudend product al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven