Dit artikel is gerelateerd aan:

Loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neemt u 1 of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan komt u in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKVExterne link van uw werknemer nodig. U heeft recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Regelhulp financieel cv

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. De Regelhulp financieel cv is er voor werkgevers en werknemers:

Hoe doet u een aanvraag?

Uw werknemer is niet verplicht om een doelgroepverklaring aan te vragen. Uw werknemer kan de doelgroepverklaring LKV aanvragenExterne link als hij onder een van de bovenstaande 4 doelgroepen valt. Aanvragen kan bij UWV of bij de gemeente.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven