Dit artikel is gerelateerd aan:

Loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Neemt u 1 of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan komt u in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. U heeft recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Regelhulp financieel cv

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. De Regelhulp financieel cv is er voor werkgevers en werknemers:

  • Bent u werkgever en wilt u een werknemer aannemen? Dan kunt u met de Regelhulp financieel cv checken of er financiële regelingen voor u gelden. U komt ook te weten hoe hoog uw voordeel is.
  • Werknemers kunnen met de Regelhulp financieel cv ontdekken welke financiële regelingen gelden voor hun werkgever. De Regelhulp geeft een overzicht die de werknemer als financieel cv mee kan sturen met zijn sollicitatie.

Hoe doet u een aanvraag?

Uw werknemer is niet verplicht om een doelgroepverklaring aan te vragen. Uw werknemer kan de doelgroepverklaring LKV aanvragen als hij onder een van de bovenstaande 4 doelgroepen valt. Aanvragen kan bij UWV of bij de gemeente. U kunt de doelgroepverklaring ook zelf aanvragen, als uw werknemer u daarvoor machtigt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven