Luchtwaardigheidseisen voor luchtvaartuigen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Gaat u een luchtvaartuig in gebruik nemen? Gaat u vliegen met lichte onbemande luchtvaartuigen (drones), micro light aeroplanes (MLA's), historische luchtvaartuigen of amateurbouwluchtvaartuigen? Dan moeten u en uw luchtvaartuig aan luchtwaardigheidseisen voldoen.

Bewijs van Inschrijving in het Luchtvaartuigregister

U moet uw luchtvaartuig inschrijven in het Luchtvaartuigregister van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U krijgt dan een Bewijs van Inschrijving (BvI). Hiervoor hebt u verzekeringen, een zendvergunning en een transpondercode nodig. Ook moet u zorgen voor de volgende documenten:

  • Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL): dit document verklaart dat het luchtvaartuig voldoet aan de luchtwaardigheidseisen.
  • Geluidsdocument: dit moeten Nederlandse gemotoriseerde luchtvaartuigen aan boord hebben. Geluidsgegevens zijn onder meer van belang voor de berekening van tarieven door luchthavens.

U vraagt deze documenten aan bij de ILT.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan MLA's verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een MLA al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Dit artikel is gerelateerd aan: