Dit artikel is gerelateerd aan:

Luchtwaardigheidseisen voor luchtvaartuigen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u een luchtvaartuig in gebruik nemen? Gaat u vliegen met lichte onbemande luchtvaartuigen (drones), micro light aeroplanes (MLA's), historische luchtvaartuigen of amateurbouwluchtvaartuigen? Dan moeten u en uw luchtvaartuig aan luchtwaardigheidseisen voldoen.

Bewijs van Inschrijving in het Luchtvaartuigregister

U moet uw luchtvaartuig inschrijven in het LuchtvaartuigregisterExterne link van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U krijgt dan een Bewijs van Inschrijving (BvI). Hiervoor hebt u verzekeringen, een zendvergunningExterne link en een transpondercode nodig. Ook moet u zorgen voor de volgende documenten:

U vraagt deze documenten aan bij de ILT.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan MLA's verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een MLA al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven