Meetinstrumenten verkopen en gebruiken

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Verkoopt of gebruikt u meetinstrumenten? Dan moeten deze voldoen aan verschillende eisen. De gebruiker moet erop kunnen vertrouwen dat de meting ook echt klopt.

Uw meetinstrument moet:

  • een goedgekeurd meetinstrument zijn
  • wettelijke meeteenheden aangeven (bijvoorbeeld niet een ons, maar 100 gram)
  • de meetstandaard gebruiken (een kilo is overal een kilo, dat is internationaal afgesproken)

De wettelijke meeteenheden in de Europese Unie (EU) zijn overal hetzelfde.

Controle op meetinstrumenten

De overheid heeft 5 instanties aangewezen die nieuwe meetinstrumenten die in de handel komen toetsen. Dit zijn:

Deze instanties zorgen ervoor dat de meetinstrumenten die in de handel komen aan de regels voldoen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) controleert ook bijvoorbeeld de weegapparaten in winkels en bedrijven en controleert de pompen van een tankstation. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op weegschalen en balansen in de medische praktijk.

Regels voor meetinstrumenten in de EU

De wettelijke meeteenheden zijn overal in de Europese Unie (EU) gelijk. In de EU wordt The International System of Units (SI-stelsel) gebruikt. Op die manier gebruiken Nederlandse bedrijven dezelfde meeteenheden als bedrijven in andere EU-landen. Is een meetinstrument al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag u dat meetinstrument in de meeste gevallen in Nederland verkopen.

Dit artikel is gerelateerd aan: