Dit artikel is gerelateerd aan:

Meetinstrumenten verkopen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Brengt u meetinstrumenten in de handel? Dan moeten deze voldoen aan de eisen van onder meer:

  • de Metrologiewet
  • de Meetinstrumentenbesluiten
  • de Regeling metrologische merktekens
  • de Regeling vrijstellingen Metrologiewet.

Hierin staat onder andere aan welke technische eisen een meetinstrument moet voldoen, en welke meeteenheden u mag gebruiken.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan meetinstrumenten, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een meetinstrument al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven