Milieujaarrapportage (PRTR-verslag) indienen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is er een kans dat u als groot industriëel bedrijf ernstige gevolgen voor het milieuExternal link veroorzaakt? Dan moet u rapporteren aan de provincie over uw afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Dat doet u in het integraal PRTR-verslagExternal link.

PRTR-verslag opstellen

U gebruikt de webapplicatie Elektronisch milieujaarverslagExternal link (e-MJV) voor het opstellen en laten beoordelen van de rapportage. Jaarlijks uiterlijk op 31 maart dient u uw integraal PRTR-verslag over het voorgaande jaar in bij de provincie. Heeft u een intensieve veehouderij? Dan geeft u uw emissiegegevens doorExternal link via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Digitaal PRTR-verslag indienen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u het milieuverslag (PRTR-verslag) digitaal indienen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven