Milieujaarrapportage (PRTR-verslag) indienen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Kunt u als groot industriëel bedrijf ernstige gevolgen voor het milieu veroorzaken? Dan moet u rapporteren aan de provincie over uw afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Dat doet u in het integraal PRTR-verslag.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Is er een kans dat u als groot industriëel bedrijf ernstige gevolgen voor het milieu veroorzaakt? Dan moet u rapporteren aan de provincie over uw afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Dat doet u in het integraal PRTR-verslag.

  PRTR-verslag opstellen

  U gebruikt de webapplicatie Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) voor het opstellen en laten beoordelen van de rapportage. Jaarlijks uiterlijk op 31 maart dient u uw integraal PRTR-verslag over het voorgaande jaar in bij de provincie. Heeft u een intensieve veehouderij? Dan geeft u uw emissiegegevens door via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Digitaal PRTR-verslag indienen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u het milieuverslag (PRTR-verslag) digitaal indienen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven