Zoeken

Milieuvoorschriften bij het gebruik van oplosmiddelen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezenEnglish version

Verbruikt u oplosmiddelen (vluchtige organische stoffen) bij uw industriële bedrijfsactiviteiten? Dan gelden er milieuvoorschriften. Als uw bedrijf meer verbruikt of uitstoot dan is toegestaan, moet u dat melden.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Vluchtige organische stoffen

Bij bepaalde industriële activiteiten komen vluchtige organische stoffen (VOS) vrij die slecht zijn voor het milieu. U moet dan rekening houden met de milieuvoorschriften voor het verbruik van oplosmiddelen.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • impregneren van hout
 • chemische reinigingen
 • maken van schoeisel
 • lamineren van hout en kunststof
 • maken van medicijnen
 • coaten van hout
 • maken van coatingmengsels
 • bewerken van rubber

Gegevens melden aan gemeente of provincie

U moet zich houden aan bepaalde waarden voor verbruik en uitstoot. Deze waarden staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Is het gebruik en de uitstoot meer dan is toegestaan? Dan moet u dit doorgeven aan uw gemeente of provincie.

Oplosmiddelenboekhouding bijhouden

U moet maatregelen nemen om de uitstoot zo klein mogelijk te houden. Ook moet u een oplosmiddelenboekhouding opstellen. In een oplosmiddelenboekhouding staat het gebruik van oplosmiddelen in het bedrijf. Zo kunt u aantonen dat u zich aan de regels houdt.

Per activiteit houdt u een aparte boekhouding bij. Als u dat per kalenderjaar doet, is dat ook handig voor het integraal PRTR-verslag. U kunt de webapplicatie Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) gebruiken voor het opstellen van de oplosmiddelenboekhouding.

Vervangingsregelingen voor gevaarlijke stoffen

Voor de volgende branches of activiteiten zijn vervangingsregelingen gemaakt voor gevaarlijke stoffen waarbij vluchtige organische stoffen vrijkomen:

 • verven en lijmen voor binnenruimtes
 • grafische sector
 • autospuiterijen
 • timmerindustrie

U moet onderzoeken of u met andere onschadelijke of minder schadelijke stoffen kunt werken. Is dat technisch niet mogelijk? Dan kunt u een vrijstelling of ontheffing van de vervangingsplicht aanvragen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Regels voor verven en vernissen

Brengt u decoratieve verven en vernissen of producten voor het overspuiten van voertuigen op de markt? Dan moet u zich houden aan de eisen van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer (BOOVV). Hierin staan regels voor het gehalte aan vluchtige organische stoffen en regels voor de etikettering van deze producten.

Wilt u verven en vernissen leveren die niet voldoen aan het voorgeschreven VOS-gehalte? En zijn deze voor de restauratie en het onderhoud van beschermde monumenten of klassieke voertuigen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Gegevens melden met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de gegevens VOS-inrichting aanleveren met de berichtenbox. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1