Milieuvoorschriften bij het gebruik van oplosmiddelen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen
Verbruikt u oplosmiddelen (vluchtige organische stoffen) bij uw industriële bedrijfsactiviteiten? Dan gelden er milieuvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Als uw bedrijf meer verbruikt of uitstoot dan is toegestaan, moet u dat melden bij uw gemeente of provincie.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Vluchtige organische stoffen

  Bij bepaalde industriële activiteiten komen vluchtige organische stoffen (VOS) vrij die slecht zijn voor het milieu. U moet dan rekening houden met de milieuvoorschriften voor het verbruik van oplosmiddelen.

  Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

  • impregneren van hout
  • chemische reinigingen
  • maken van schoeisel
  • lamineren van hout en kunststof
  • maken van medicijnen
  • coaten van hout
  • maken van coatingmengsels
  • bewerken van rubber

  Gegevens melden aan gemeente of provincie

  U moet zich houden aan bepaalde waarden voor verbruik en uitstoot. Deze waarden staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Is het gebruik en de uitstoot meer dan is toegestaan? Dan moet u dit doorgeven aan uw gemeente of provincie.

  Oplosmiddelenboekhouding bijhouden

  U moet maatregelen nemen om de uitstoot zo klein mogelijk te houden. Ook moet u een oplosmiddelenboekhouding opstellen. In een oplosmiddelenboekhouding staat het gebruik van oplosmiddelen in het bedrijf. Zo kunt u aantonen dat u zich aan de regels houdt.

  Per activiteit houdt u een aparte boekhouding bij. Als u dat per kalenderjaar doet, is dat ook handig voor het integraal PRTR-verslag. U kunt de webapplicatie Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) gebruiken voor het opstellen van de oplosmiddelenboekhouding.

  Vervangingsregelingen voor gevaarlijke stoffen

  Voor de volgende branches of activiteiten zijn vervangingsregelingen gemaakt voor gevaarlijke stoffen waarbij vluchtige organische stoffen vrijkomen:

  • verven en lijmen voor binnenruimtes
  • grafische sector
  • autospuiterijen
  • timmerindustrie

  U moet onderzoeken of u met andere onschadelijke of minder schadelijke stoffen kunt werken. Is dat technisch niet mogelijk? Dan kunt u een vrijstelling of ontheffing van de vervangingsplicht aanvragen bij de Inspectie SZW.

  Regels voor verven en vernissen

  Brengt u decoratieve verven en vernissen of producten voor het overspuiten van voertuigen op de markt? Dan moet u zich houden aan de eisen van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer (BOOVV). Hierin staan regels voor het gehalte aan vluchtige organische stoffen en regels voor de etikettering van deze producten.

  Wilt u verven en vernissen leveren die niet voldoen aan het voorgeschreven VOS-gehalte? En zijn deze voor de restauratie en het onderhoud van beschermde monumenten of klassieke voertuigen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Gegevens melden met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de gegevens VOS-inrichting aanleveren met de berichtenbox. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven