Mkb-winstvrijstelling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

De mkb-winstvrijstellingExternal link is een aftrekpost op uw winst, na toepassing van de ondernemersaftrek.

Wanneer komt u in aanmerking?

U bent ondernemer voor de inkomstenbelastingExternal link.

Hoe kunt u aanvragen?

U hoeft de mkb-winstvrijstelling niet aan te vragen. De Belastingdienst past de mkb-winstvrijstelling automatisch toe bij uw winstaangifte.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven