Monistisch bestuursmodel voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version
Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

U kunt bij de rechtsvorm stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij straks kiezen voor een monistisch bestuursmodel. Dit kon al voor een bv of nv.

One-tier board

Bij een monistisch bestuursmodel zitten zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders in het bestuursorgaan. Dit noemen we een one-tier board. Er is geen aparte raad van commissarissen. De toezichthouders maken deel uit van het bestuur. Een bedrijf heeft dan dus één bestuur waarin zowel de directie als de toezichthouders zitten.

Er wordt in de one-tier board onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. Alleen een niet uitvoerende bestuurder mag de taak van voorzitter van het bestuur vervullen.

Voor wie?

  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen
  • stichtingen
  • verenigingen

Wanneer?

Wanneer dit gedeelte van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)