Dit artikel is gerelateerd aan:

Omgevingsvergunning: beschermde monumenten verbouwen of slopen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Is uw gebouw een monument en wilt u het veranderen of slopen? Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Lees meer

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Is uw gebouw een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. De gemeente, provincie of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt naar de gevolgen van uw bouwplannen voor de monumentale waarde.

  Wanneer heeft u geen omgevingsvergunning nodig?

  • Bij gewoon onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. U verandert de vormgeving, detaillering en profilering niet, en u vernieuwt materiaal alleen waar dat nodig is.
  • Bij aanpassen of verwijderen van recente, niet-historische interieuronderdelen. U verandert niks aan het casco en de constructie.
  • Bij bouwen in, aan of op bepaalde onderdelen van een monument. Dit onderdeel heeft zelf geen monumentale waarde.
  • Bij bouwen in door het Rijk beschermde stads- en dorpsgezichten: veranderingen aan de binnenkant en sommige verbouwingen aan de achtergevel of het achterdakvlak. Of in het gebied loodrecht achter de gevel.

  In de handleiding Vergunningvrij leest u wanneer u geen vergunning nodig heeft. De handleiding is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven