Onderhoud en controle van koelinstallaties, hoogspanningsschakelaars en brandbeveiligingssystemen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Werkt u aan koelinstallaties (bijvoorbeeld een koelvitrine- of vriesinstallatie, warmtepomp of airconditioningsysteem), hoogspanningsschakelaars of brandbeveiligingssystemen? Of heeft u deze installaties? De F-gassenregelgeving en ozonregelgeving stelt eisen aan onderhoud en regelmatige controle van deze installaties. Bij lekkage kunnen gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) of stoffen die de ozonlaag afbreken vrijkomen.

Bedrijfscertificaat werken met f-gassen

Alleen gecertificeerde onderhouds- of installatiebedrijven mogen werken aan koelinstallaties, hoogspanningsschakelaars of blusgassystemen. U kunt in het online-bedrijvenregister controleren of een bedrijf een certificaat heeft om met F-gassen te werken. Heeft u een onderhouds- of installatiebedrijf? Dan kunt u een bedrijfscertificaat aanvragen bij een van de aangewezen keuringsinstanties. Om een bedrijfscertificaat te krijgen, moeten uw bedrijf en uw personeel voldoen aan bepaalde voorwaarden. U moet bijvoorbeeld werkinstructies en goed gereedschap gebruiken. U moet ook een logboek bijhouden en uw personeel moet bepaalde diploma's hebben.

Persoonscertificaat F-gassen

Om in Nederland te werken met F-gassen heeft u een persoonscertificaat F-gassen nodig. U kunt een persoonscertificaat halen door een examen te doen bij een erkende instelling. Heeft u dat certificaat gehaald in Nederland? Dan is dit geldig in alle EU-landen. Een F-gassen certificaat uit een ander EU-land is ook in Nederland geldig. Rijkswaterstaat heeft een register van alle personen die een persoonscertificaat hebben en mogen werken met F-gassen. U kunt dit register niet bekijken. Wilt u controleren of iemand een persoonscertificaat F-gassen heeft? Dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.

Verplicht keuren door deskundige

Heeft u een verwarmingssysteem van 100 kW of groter of een airconditioningssysteem met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (ook woningen) van 12 kW of groter? Dan zijn keuringen verplicht. De deskundigen moeten een diploma of certificaat hebben.

Bent u installateur of adviseur in de utiliteitsbouw of woningbouw met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan kunt u de Installatie Performance Scan (IPS) van RVO doen. De scan helpt om klimaatinstallaties te verbeteren. Bijvoorbeeld bij energiebesparing en minder storingen.

Inzamelen en verwerken van CFK's

CFK's zijn als koudemiddel verboden. Voor het inzamelen en verwerken van CFK's en halonen gelden specifieke regels. U mag koudemiddelen zoals R22 niet meer gebruiken in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven