Onderhoud en controle van koelinstallaties, hoogspanningsschakelaars en brandbeveiligingssystemen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Voert u werkzaamheden uit aan koelinstallaties (bijvoorbeeld een koelvitrine- of vriesinstallatie, warmtepomp of airconditioningsysteem), hoogspanningsschakelaars of brandbeveiligingssystemen? Of bent u de eigenaar van een van deze installaties? De F-gassen- en ozonregelgeving stelt eisen aan onderhoud en periodieke controle van deze installaties. Bij lekkage kunnen gefluoreerde broeikasgassenExterne link (F-gassen) of ozonlaagafbrekende stoffen vrijkomen.

Werkzaamheden door gecertificeerd bedrijf

Alleen gecertificeerde onderhouds- of installatiebedrijven mogen werken aan koelinstallaties, hoogspanningsschakelaars of blusgassystemen. Heeft u een onderhouds- of installatiebedrijf? Dan kunt u een bedrijfscertificaat aanvragen bij een van de aangewezen keuringsinstanties. Om een bedrijfscertificaat te krijgen, moeten uw bedrijf en uw personeel voldoen aan bepaalde voorwaarden. U moet bijvoorbeeld werkinstructies en goed gereedschap gebruiken. U moet ook een logboek bijhouden en uw personeel moet bepaalde diploma's hebben.

Verplicht keuren door deskundige

Heeft u een verwarmingssysteem van 100 kW of groter of een airconditioningssysteem met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (ook woningen) van 12 kW of groter? Dan zijn keuringen verplichtExterne link. De deskundigen moeten een diploma of certificaat hebben.

Bent u installateur of adviseur in de utiliteitsbouw of woningbouw met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan kunt u de Installatie Performance ScanExterne link (IPS) van RVO.nl doen. De scan helpt om klimaatinstallaties te verbeteren. Bijvoorbeeld bij energiebesparing en minder storingen.

Diplomaregister F-gassendiploma's

Rijkswaterstaat heeft een diplomaregisterExterne link van alle personen die een F-gassendiploma hebben. U kunt dit register niet bekijken. Wilt u controleren of een persoon een juist diploma heeft? Dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.

Register met bedrijfscertificaten

De aangewezen keuringsinstanties hebben een register met de bedrijfscertificaten die zij hebben afgegeven. Er is geen centraal register. Wilt u controleren of een installatie- of onderhoudsbedrijf een juist bedrijfscertificaat heeft? Neem dan contact op met de keuringsinstantie die het certificaat heeft afgegeven.

Inzamelen en verwerken van CFK's

CFK's zijn als koudemiddel verboden. Voor het inzamelen en verwerken van CFK's en halonen gelden specifieke regels. U mag koudemiddelen zoals R22 niet meer gebruiken in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven