HomeWetten en regels

Openen en verbouwen van zwembad melden

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op < 1 min lezenEnglish version

Wilt u een zwembad openen voor het publiek? Of gaat u een bestaand openbaar zwembad verbouwen, renoveren of uitbreiden? Dan moet u dat melden en een omgevingsvergunning aanvragen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Regels voor zwembaden

Mensen moeten veilig en gezond kunnen zwemmen. Voor badwaterbassins (zwembaden) gelden daarom:

  • de regels voor technisch bouwen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving
  • de ruimtelijke regels uit het omgevingsplan
  • de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • de omgevingsverordening van de provincie, waarmee deze kan afwijken van de regels in het Bal

Deze regels zijn er voor 4 soorten zwembaden:

  • zwembaden met gedesinfecteerd water zoals openbare zwembaden, zwembaden in hotels, zwembaden bij campings of in de sauna
  • zwembaden voor eenmalig gebruik en baden die u na gebruik leegmaakt
  • zwemgelegenheden in de open lucht waarbij u gebruik maakt van een biologische zuiveringsmethode
  • andere zwembaden zoals peuterspeelbaden, medische baden of dompelbaden met koud water in een sauna

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Als u een zwembad wilt (ver)bouwen, renoveren, uitbreiden of aanpassen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Digitaal melding doen met de berichtenbox

U kunt de melding openen, verbouwen, renoveren of uitbreiden van een zwembad tijdelijk niet digitaal doen met de berichtenbox. De berichtenbox wordt nog gekoppeld aan het Omgevingsloket. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie