Eisen aan de hygiëne en veiligheid van zwemgelegenheden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Zwembaden en door de provincie aangewezen zwemgelegenhedenExternal link moeten voldoen aan hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. Er gelden minimumeisen aan de kwaliteit van het Nederlandse zwemwaterExternal link. De provincie kan aanvullende eisen stellen, zoals informatievoorziening over uw legionellapreventie. Gaat u uw zwembad verbouwen? Dan kunt u voor die periode een ontheffing van de voorschriften aanvragen bij de provincie.

Hygiënevoorschriften voor zwembaden

Voor zwembaden gelden hygiënevoorschriften voor onder meer:

  • het zwem- en badwater
  • het aantal douches en toiletten en de inrichting daarvan
  • de gebruikte materialen
  • het gelijktijdig aantal toe te laten bezoekers

U laat de kwaliteit van het water in uw zwembad controleren door een laboratorium. Dat heeft een kwaliteitsborgingssysteem gebaseerd op de Europese norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 of een gelijkwaardige norm.

Veiligheidsvoorschriften voor bezoekers

Voorschriften voor de veiligheid van de bezoekers hebben te maken met onder meer:

  • EHBO-voorzieningen
  • de aanduiding van de waterdiepte
  • de gebruikte materialen
  • het toezicht

Keurmerk Veilig & Schoon

De Stichting Zwembadkeur geeft het Keurmerk Veilig & SchoonExternal link uit. Met dit keurmerk toont u aan dat uw zwembad voldoet aan de voorschriften en kwaliteitseisen voor hygiëne en veiligheid.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing voorschriften badinrichting digitaal aanvragen met de berichtenbox. Dat geldt ook voor de informatie over de legionellapreventie badinrichting. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven