Dit artikel is gerelateerd aan:

Particuliere school beginnen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Wilt u een particuliere school voor basis- of voortgezet onderwijs beginnen? En gaat u lesgeven aan leerlingen met een leerplicht of kwalificatieplicht? Dan moet u zich houden aan de regels om nieuwe (openbare en bijzondere) scholen voor het basisonderwijs of voortgezet onderwijs te starten.

Erkenning aanvragen

Om erkenning te krijgen van de gemeente, moet u de oprichting van uw particuliere school melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U moet dit binnen 4 weken na de oprichting doen. U meldt dit in een brief aan:

DUO/OI/BKP/PRODUCTIE 1

Postbus 30205

2500 GE Den Haag

Is uw particuliere school een rechtspersoon? Dan moet u ook de statuten en reglementen (als die er zijn) opsturen.

Controle Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie controleert de school na uw melding. De inspectie laat de leerplichtambtenaar van de gemeente weten of de school voldoet aan de Leerplichtwet. Is dat het geval dan krijgt u erkenning van de gemeente. De Onderwijsinspectie controleert ook regelmatig of u zich aan de kwaliteitseisen houdt. Houdt u zich niet aan de Leerplichtwet? Dan moet u zo snel mogelijk uw school sluiten.

Beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Voor particuliere scholen in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) en in het hoger onderwijs is erkenning niet verplicht. De Onderwijsinspectie conroleert wel of deze scholen aan de wettelijke eisen voldoen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven