Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Particuliere school beginnen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezenEnglish version

Wilt u een particuliere school voor basis- of voortgezet onderwijs beginnen? Of bent u al gestart? Dan moet u dit melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) controleert of uw school voldoet aan de eisen van de Leerplichtwet.

Uw school melden bij DUO

U moet uw particuliere school uiterlijk 4 weken na oprichting aanmelden bij DUO.

Is uw school een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging? Dan moet u de statuten meesturen. Heeft de rechtspersoon reglementen? Dan moet u die ook meesturen.

Controle Onderwijsinspectie

DUO geeft uw melding door aan de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie controleert hierna of uw school voldoet aan de eisen van de Leerplichtwet. De inspectie geeft de leerplichtambtenaar van de gemeente een advies over uw school. Bij een positief advies registreert DUO uw school in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en ontvangt u een Brinnummer.

Ook na uw registratie controleert de Onderwijsinspectie regelmatig of u zich aan de kwaliteitseisen houdt. Houdt u zich niet aan de Leerplichtwet? Dan moet u zo snel mogelijk uw school sluiten.

Beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Voor particuliere scholen in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) en in het hoger onderwijs is erkenning niet verplicht. De Onderwijsinspectie controleert wel of deze scholen aan de wettelijke eisen voldoen.

Zie ook

Naar boven