Particuliere school beginnen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u een particuliere school voor basis- of voortgezet onderwijs beginnen? Of bent u al gestart? Dan moet u dit melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) controleert of uw school voldoet aan de eisen van de Leerplichtwet.

Uw school melden bij DUO

U moet uw particuliere school uiterlijk 4 weken na oprichting aanmelden bij DUO.

Is uw school een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging? Dan moet u de statuten meesturen. Heeft de rechtspersoon reglementen? Dan moet u die ook meesturen.

Controle Onderwijsinspectie

DUO geeft uw melding door aan de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie controleert hierna of uw school voldoet aan alle kwaliteitseisen en de eisen van de Leerplichtwet. De inspectie geeft een advies over uw school aan de leerplichtambtenaar van de plaats waar uw school zit. Bij een positief advies registreert DUO uw school in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). U ontvangt dan schriftelijk een instellingscode. Bij een negatief advies moet u de school zo snel mogelijk sluiten.

Ook na uw registratie controleert de Onderwijsinspectie regelmatig of u zich aan de kwaliteitseisen houdt.

Beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Voor particuliere scholen in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) en in het hoger onderwijs is erkenning niet verplicht. De Onderwijsinspectie controleert wel of deze scholen aan de wettelijke eisen voldoen. Wilt u wettelijk erkende diploma's uitgeven? Dan moet u wel erkenning aanvragen voor uw school.

Dit artikel is gerelateerd aan: