Particuliere school beginnen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een particuliere schoolExternal link voor basis- of voortgezet onderwijs oprichten? Dan hebt u een erkenning nodig om les te mogen geven aan leerplichtige leerlingen. De erkenning is van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Binnen 4 weken na oprichtingExternal link moet u de statuten en reglementen naar de minister van OCW sturen. De gemeentelijk leerplichtambtenaar zorgt voor de erkenning op basis van advies van de Inspectie van het Onderwijs.

Beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Voor particuliere scholen in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) en in het hoger onderwijs is erkenning niet verplicht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven