Probleem met de overheid

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

Ervaart u een probleem met de overheid? Meld dit bij de juiste instantie.

Bezwaar tegen beslissing overheid

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de instantie die de beslissing heeft genomen. Tegen de uitkomst van uw bezwaar kunt u eventueel beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

Niet goed behandeld door overheidsinstantie

Vindt u dat u niet goed bent behandeld door een overheidsinstantie?

  • Een klacht over een ministerie kunt u indienen bij Rijksoverheid.nl.
  • Voor andere overheidsinstanties geldt: dien een klacht in bij de instantie zelf. Op de website van de instantie vindt u de klachtenprocedure.

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Sommige overheden of instanties hebben een eigen ombudsman. U kunt op de site van de Nationale Ombudsman controleren bij wie u terecht kunt.

Onduidelijke overheidsregels, onnodige administratieve lasten

Heeft u last van tegenstrijdige of onduidelijke regels van de Rijksoverheid? Of van onnodige administratieve lasten? Meld dit bij het Meldpunt regelgeving.

Heeft u last van regels van een decentrale overheid, zoals een gemeente, provincie of waterschap? Meld dit bij de decentrale overheid zelf. Weet u niet bij welke decentrale overheid? Het Meldpunt regelgeving kan u hierbij helpen.

Wilt u met innovatieve investeringen bijdragen aan groene groei en ervaart u een belemmering met wet- en regelgeving? Geef de belemmering door aan het Programma Ruimte in Regels. Ruimte in Regels zoekt samen met u en andere betrokken partijen naar een oplossing.

Suggesties voor verbetering van Europese wet- en regelgeving en vermindering van regeldruk kunt u melden bij Lighten the load - Have your say!

Probleem met overheid in ander EU-land

Zijn de EU-rechten van uw bedrijf geschonden door een overheidsinstantie in een ander EU-land? Dan kunt u hulp vragen bij Solvit. Als uw zaak is geaccepteerd, probeert Solvit deze binnen 10 weken op te lossen.

Fraude of misleiding

Doe bij fraude of misleiding aangifte bij de politie en meld het bij een digitaal meldpunt.

Misstand bij overheid of bedrijf

Constateert u een misstand bij een overheidsorganisatie of een bedrijf? Meld dit bij de juiste instantie: