Bezwaar en beroep tegen beslissing van de overheid

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? U kunt dan bezwaar maken en eventueel in beroep gaan. Bekijk hoe u dat doet.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Als u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie dan kunt u bezwaar maken bij die overheidsinstantie. Bent u het daarna niet eens met de reactie op uw bezwaar, of de reactie komt te laat? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Redenen om bezwaar te maken

U kunt om deze redenen bezwaar maken:

 • u bent het niet eens met de beslissing op uw aanvraag (u heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd en die krijgt u niet)
 • u bent het niet eens met de beslissing op de aanvraag van een ander waar u direct bij betrokken bent (bijvoorbeeld iemand anders krijgt een vergunning voor iets waar u last van heeft)
 • u heeft nadelen van een beslissing die een overheidsinstantie zelf neemt

Bezwaar maken

U maakt bezwaar via e-mail, webformulier of brief. Controleer bij de overheidsinstantie wat u kunt doen. In uw brief (bezwaarschrift) legt u uit waar u het niet mee eens bent en waarom. U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van de beslissing indienen bij de overheidsinstantie. Voor een bezwaarprocedure hoeft u geen advocaat te hebben.

U kunt geen bezwaar maken tegen de algemene regels van bijvoorbeeld uw gemeente. Die regels gelden voor iedereen.

Meteen naar de rechter

U kunt de overheidsinstantie in uw bezwaarschrift ook vragen om meteen naar de rechter te gaan (rechtstreeks beroep). Dat doet u als meteen al duidelijk is dat een bezwaarprocedure geen zin heeft, omdat:

 • uw geschil over de uitleg van regels en voorschriften (een juridische kwestie) gaat
 • het al duidelijk is dat u en de overheidsinstantie het niet eens worden

Beslissing op uw bezwaar

De overheidsinstantie moet in het algemeen binnen 6 weken na de bezwaartermijn reageren op uw bezwaar. Dat kan ook langer duren als er bijvoorbeeld een adviescommissie wordt ingezet (12 weken). Beide termijnen kunnen worden verlengd met 6 weken. Als het langer duurt dan moet de overheidsinstantie u dat laten weten.

Beslissing is te laat

Is de beslistermijn verlopen zonder dat u een beslissing heeft ontvangen? Dan is de overheidsinstantie in gebreke gebleven. U moet de overheidsinstantie dat schriftelijk laten weten. Neemt de overheidsinstantie daarna nog geen beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Dwangsom bij te laat beslissen

Als de overheid niet op tijd beslist op uw bezwaarschrift dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Gebruik hiervoor het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen(pdf). De Belastingdienst heeft een eigen Formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen.

In beroep gaan

U kunt in beroep gaan als:

 • u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift
 • de overheidsinstantie niet of te laat reageert op uw bezwaarschrift
 • er geen bezwaarschriftprocedure is

U moet uiterlijk 6 weken na de beslissing op uw bezwaarschrift in beroep gaan. U moet daarvoor een (digitaal) beroepschrift indienen bij de bestuursrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont. Soms is het een andere instantie. Dit staat in het antwoord op uw bezwaarschrift.

In het beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing van de rechter moet zijn. Voor de behandeling van de zaak moet u griffierecht betalen. Voor een beroepsprocedure hoeft u geen advocaat te hebben.

Uitspraak van de rechter

De rechter doet schriftelijk uitspraak. Geeft de rechter u gelijk (uw beroep is gegrond verklaard)? Dan kan het betekenen dat de overheidsinstantie:

 • alsnog een beslissing moet nemen binnen een redelijke termijn
 • de overheidsinstantie een dwangsom moet betalen
 • een extra dwangsom moet betalen voor elke dag dat de overheidsinstantie zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1