Dit artikel is gerelateerd aan:

Bezwaar en beroep tegen beslissing van de overheid

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen
Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? U kunt dan bezwaar maken en eventueel in beroep gaan. Bekijk hoe u dat doet.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Als u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie dan kunt u bezwaar maken bij die overheidsinstantie. Bent u het daarna niet eens met de reactie op uw bezwaar, of de reactie komt te laat? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Redenen om bezwaar te maken

  U kunt om deze redenen bezwaar maken:

  • u bent het niet eens met de beslissing op uw aanvraag (u heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd en die krijgt u niet)
  • u bent het niet eens met de beslissing op de aanvraag van een ander waar u direct bij betrokken bent (bijvoorbeeld iemand anders krijgt een vergunning voor iets waar u last van heeft)
  • u heeft nadelen van een beslissing die een overheidsinstantie zelf neemt

  Bezwaar maken

  U maakt bezwaar via e-mail, webformulier of brief. Controleer bij de overheidsinstantie wat u kunt doen. In uw brief (bezwaarschrift) legt u uit waar u het niet mee eens bent en waarom. U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van de beslissing indienen bij de overheidsinstantie. Voor een bezwaarprocedure hoeft u geen advocaat te hebben.

  U kunt geen bezwaar maken tegen de algemene regels van bijvoorbeeld uw gemeente. Die regels gelden voor iedereen.

  Meteen naar de rechter

  U kunt de overheidsinstantie in uw bezwaarschrift ook vragen om meteen naar de rechter te gaan (rechtstreeks beroep). Dat doet u als meteen al duidelijk is dat een bezwaarprocedure geen zin heeft, omdat:

  • uw geschil over de uitleg van regels en voorschriften (een juridische kwestie) gaat
  • het al duidelijk is dat u en de overheidsinstantie het niet eens worden

  Beslissing op uw bezwaar

  De overheidsinstantie moet in het algemeen binnen 6 weken na de bezwaartermijn reageren op uw bezwaar. Dat kan ook langer duren als er bijvoorbeeld een adviescommissie wordt ingezet (12 weken). Beide termijnen kunnen worden verlengd met 6 weken. Als het langer duurt dan moet de overheidsinstantie u dat laten weten.

  Beslissing is te laat

  Is de beslistermijn verlopen zonder dat u een beslissing heeft ontvangen? Dan is de overheidsinstantie in gebreke gebleven. U moet de overheidsinstantie dat schriftelijk laten weten. Neemt de overheidsinstantie daarna nog geen beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Dwangsom bij te laat beslissen

  Als de overheid niet op tijd beslist op uw bezwaarschrift dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Gebruik hiervoor het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen(pdf). De Belastingdienst heeft een eigen Formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen.

  In beroep gaan

  U kunt in beroep gaan als:

  • u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift
  • de overheidsinstantie niet of te laat reageert op uw bezwaarschrift
  • er geen bezwaarschriftprocedure is

  U moet uiterlijk 6 weken na de beslissing op uw bezwaarschrift in beroep gaan. U moet daarvoor een (digitaal) beroepschrift indienen bij de bestuursrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont. Soms is het een andere instantie. Dit staat in het antwoord op uw bezwaarschrift.

  In het beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing van de rechter moet zijn. Voor de behandeling van de zaak moet u griffierecht betalen. Voor een beroepsprocedure hoeft u geen advocaat te hebben.

  Uitspraak van de rechter

  De rechter doet schriftelijk uitspraak. Geeft de rechter u gelijk (uw beroep is gegrond verklaard)? Dan kan het betekenen dat de overheidsinstantie:

  • alsnog een beslissing moet nemen binnen een redelijke termijn
  • de overheidsinstantie een dwangsom moet betalen
  • een extra dwangsom moet betalen voor elke dag dat de overheidsinstantie zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt

  Deze informatie is geplaatst door

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)