Dit artikel is gerelateerd aan:

Bezwaar en beroep tegen beslissing van de overheid

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Meestal kunt u bezwaar aantekenen. Bekijk hoe u dat doet.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Is bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag afgewezen, of krijgt iemand anders een vergunning die uw belang schaadt? Dan kunt u meestal bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de rechtbankExterne link (bestuursrechter). Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt in hoger beroepExterne link gaan.

  Beslistermijn verlopen

  Is de beslistermijn verlopen? Dan kunt u de overheidsinstantie schriftelijk laten weten dat zij een beslissing had moeten nemen. Dit wordt een ingebrekestelling genoemd. De overheidsinstantie heeft dan weer 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Doet zij dit niet, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Voor het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure hoeft u geen advocaat in de arm te nemen.

  Waar dient u uw bezwaarschrift in?

  U moet het bezwaarschrift indienen bij de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat u het besluit heeft ontvangen of na de publicatie ervan. De overheid moet een beslissing nemen binnen 6 weken na het verstrijken van de indieningstermijn van het bezwaarschrift. Als een adviescommissie wordt ingesteld, is de beslistermijn 12 weken. Beide termijnen kunnen worden verlengd met 6 weken.

  Dwangsom bij te laat beslissen

  Als de overheid niet op tijd beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift, heeft u recht op een dwangsom. Maak hiervoor gebruik van het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissenExterne link (pdf). De Belastingdienst heeft een eigen Formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissenExterne link.

  Waar kunt u beroep instellen?

  Meestal stelt u het beroep in bij de sector bestuursrecht van de rechtbankExterne link in het gebied waar u woont. Soms is het een andere instantie. In de beslissing op uw bezwaar kunt u lezen bij welke rechterlijke instantie u beroep moet instellen. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat de beslissing op het bezwaar aan u bekend is gemaakt. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierechtExterne link betalen. De rechter doet schriftelijk uitspraak.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven