Bezwaar en beroep tegen beslissing van de overheid

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? U kunt dan bezwaar maken en eventueel in beroep gaan.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wanneer kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken als:

  • u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag (u heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd en die krijgt u niet)
  • u het niet eens bent met de beslissing op de aanvraag van een ander waar u direct bij betrokken bent (iemand krijgt bijvoorbeeld een vergunning voor iets waar u last van heeft)
  • u nadelen heeft van een beslissing die een overheidsinstantie zelf neemt

U kunt geen bezwaar maken tegen de algemene regels van bijvoorbeeld uw gemeente. Die regels gelden voor iedereen.

Hoe maakt u bezwaar?

U maakt bezwaar via e-mail, webformulier of brief. Controleer bij de overheidsinstantie die de beslissing heeft gemaakt wat u kunt doen. De contactgegevens kunt u vinden in het bericht met de beslissing of in het Register van Overheidsorganisaties. In uw brief (bezwaarschrift) legt u uit waar u het niet mee eens bent en waarom. Bekijk wat er in uw bezwaarschrift moet staan.

U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van de beslissing opsturen naar de overheidsinstantie (de bezwaartermijn). Voor een bezwaarprocedure hoeft u geen advocaat te hebben.

Meteen naar de rechter

U kunt de overheidsinstantie in uw bezwaarschrift ook vragen om meteen naar de rechter te gaan (rechtstreeks beroep). Dat doet u als meteen al duidelijk is dat een bezwaarprocedure geen zin heeft, omdat:

  • uw geschil over de uitleg van regels en voorschriften (een juridische kwestie) gaat
  • het al duidelijk is dat u en de overheidsinstantie het niet eens worden

Beslissing op uw bezwaar

De overheidsinstantie moet in het algemeen binnen 6 weken na de bezwaartermijn reageren op uw bezwaar. Als er een adviescommissie is, dan is de beslistermijn 12 weken. De overheidsinstantie kan de bezwaartermijn verlengen met 6 weken. Bijvoorbeeld als de overheidsinstantie meer informatie nodig heeft om een beslissing te nemen. Als het langer duurt, dan moet de overheidsinstantie u dat laten weten.

Beslissing is te laat: recht op dwangsom

Is de beslistermijn voorbij en heeft u geen beslissing gekregen? Dan is de overheidsinstantie in gebreke gebleven. U heeft recht op een geldbedrag (dwangsom). U moet daarvoor een brief sturen naar de overheidsinstantie waarin staat dat u niet op tijd een antwoord heeft gekregen en dat u alsnog een antwoord wilt krijgen. U stelt de overheidsinstantie in gebreke. U kunt hiervoor het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen gebruiken. De Belastingdienst heeft een eigen Formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen.

De overheidsinstantie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet? Dan gaat de dwangsom lopen: de dwangsom wordt iedere dag dat u geen antwoord heeft hoger.

U kunt ook in beroep gaan bij de bestuursrechter om een beslissing af te dwingen als u het niet eens bent met de beslissising.

In beroep gaan

U kunt in beroep gaan bij de rechter als:

U moet uiterlijk 6 weken na de beslissing op uw bezwaarschrift in beroep gaan. U moet daarvoor een (digitaal) beroepschrift indienen bij de bestuursrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont. Soms is het een andere instantie. Dit staat in het antwoord op uw bezwaarschrift.

In het beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing van de rechter moet zijn. Voor de behandeling van de zaak moet u griffierecht betalen. Voor een beroepsprocedure hoeft u geen advocaat te hebben.

Uitspraak van de rechter

De rechter doet schriftelijk uitspraak. Geeft de rechter u gelijk (uw beroep is gegrond verklaard)? Dan kan het betekenen dat de overheidsinstantie:

  • alsnog een beslissing moet nemen binnen een redelijke termijn
  • de overheidsinstantie een dwangsom moet betalen
  • een extra dwangsom moet betalen voor elke dag dat de overheidsinstantie zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in veel gevallen in hoger beroep gaan. In de beslissing van de rechter staat bij welke hogere rechter u in hoger beroep kunt gaan. U moet dat binnen 6 weken doen.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)