Productie, handel en vervoer van wijn

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u producent, handelaar of vervoerder van wijn in Nederland? Dan moet u zich houden aan de regels voor het vervoer, de bereiding en etikettering. U moet zich zich registreren als wijnproducent en voor sommige handelingen vergunningen, toestemming of goedkeuring aanvragen.

Registratie

Als wijnbouwproducent moet u zich registreren bij RVO.nlExternal link.

Administratie

Maakt u wijn, dan moet u een administratie bijhouden en deze 5 jaar bewaren. U zet in de administratie:

  • de oogst
  • de bewerkingen en behandelingen (zoals verzoeten, overhevelen en bottelen)
  • flessenadministratie

Vergunning voor nieuwe druif

Wilt u een druivensoort planten die niet op de lijst van de Internationale Organisatie voor wijnbouw en wijnbereidingExternal link staat? Dan moet u een vergunning proefaanplantExternal link aanvragen.

Regels voor wijnetiket

Het etiket van uw wijn moet aan bepaalde eisen voldoen. U mag bijvoorbeeld alleen cépagewijnExternal link op het etiket zetten als u hiervoor een certificaat heeft. Ook moet u de naam, plaats en het land van de producent, verkoper, importeur en bottelaar op het etiket zetten. U kunt ook een code aanvragenExternal link als u niet alle namen op het etiket wilt vermelden.

Wijnvoorraad en wijnproductie opgeven

Bent u een commerciële wijnproducent of wijnhandelaar? Dan geeft u informatie over uw productieExternal link door aan RVO.nl. De grootste wijnhandelaren moeten 1 keer per jaar de voorraad doorgeven. RVO.nl neemt contact op met deze wijnhandelaren.

Wijn vervoeren

Gaat u wijn of wijnbouwproducten vervoeren? Dan heeft u voor export buiten de EU soms een erkend handels- of vervoersdocument nodig. Dat vraagt u aanExternal link bij RVO.nl.

Toestemming om te experimenteren

Wilt u experimenterenExternal link met het wijnproces en de gemaakte wijn ook verkopen? Dan moet het veilig zijn voor de volksgezondheid. U moet daarom toestemming krijgen van RVO.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven