Productveiligheid en de rol van een gemachtigde

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Bent u namens een fabrikant gemachtigde in de EU? En brengt de fabrikant met uw hulp producten (non-food) in de handel? Dan moet u voldoen aan de eisen voor productveiligheid.

Wat is een gemachtigde?

Een gemachtigde is een bedrijf of persoon in de EU die namens een fabrikant bepaalde administratieve zaken regelt. Meestal gebeurt dit als een fabrikant een nieuw product wil gaan verkopen in de EU, maar geen vestiging in de EU heeft. De fabrikant kan een gemachtigde de opdracht geven om administratieve taken te doen om te voldoen aan de EU-wetgeving voor productveiligheid. Voor sommige producten is een vestiging in de EU verplicht. Bijvoorbeeld voor fabrikanten die machines, speelgoed en persoonlijke beschermingsmiddelen op de EU-markt willen brengen. De fabrikant kan daarvoor een gemachtigde in de EU aanwijzen. Een gemachtigde wordt ook wel een authorised representative (AR) genoemd. Fabrikanten die een vestiging in de EU hebben, kunnen ook iemand als gemachtigde aanwijzen.

Zet uw contactgegevens op het product

U moet uw contactgegevens op de verpakking, op het product zelf of in een document bij het product zetten. Consumenten of toezichthouders kunnen zo contact met u opnemen als zij een vraag hebben over het product. Krijgt u een vraag van een toezichthouder? Dan moet u informatie geven.

Verplichte taken van een gemachtigde

Een gemachtigde mag alleen administratieve taken doen die vooraf schriftelijk zijn afgesproken. De fabrikant blijft verantwoordelijk voor hoe het product gemaakt wordt (het fabricageproces). En voor de veiligheid van het product. De fabrikant moet u voor deze taken machtigen:

  • Informatie geven aan de toezichthouder(s): Als een toezichthouder om informatie vraagt over de veiligheid van een product, moet u die geven. Het gaat hierbij om de EU-conformiteitsverklaring en het technisch dossier van het product. Het technisch dossier moet u minimaal 10 jaar bewaren.
  • Risico’s helpen voorkomen: Lopen consumenten die het product gebruiken risico’s? Kunnen zij bijvoorbeeld gewond raken als ze het product verkeerd gebruiken? Dan moet u de toezichthouder(s) helpen om die risico’s te voorkomen.
  • Zelf risico’s melden: Denkt u dat er risico’s zijn bij het gebruik van een product? U moet dit melden bij de toezichthouder(s) via het EU-platform Safety Gate.
  • Extra taken voor een gemachtigde: Een fabrikant mag u ook machtigen om extra administratieve taken uit te voeren. Zoals het aanbrengen van een CE-markering. Of het opstellen van een EU-conformiteitsverklaring.

Extra taken voor een gemachtigde

Een fabrikant mag u ook machtigen om extra administratieve taken uit te voeren. Zoals het aanbrengen van een CE-markering. Of het opstellen van een EU-conformiteitsverklaring.

Wat mag een gemachtigde niet?

Omdat de fabrikant verantwoordelijk blijft voor de veiligheid van het product, mag u geen:

  • producten of fabricageprocessen aanpassen
  • technisch dossier opstellen

Heeft u nog vragen?