Rangorde van schuldeisers

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Ondernemersplein

De curator bepaalt een rangorde van schuldeisers. De plaats in de rangorde is afhankelijk van het soort vordering. Hoe hoger in de rangorde, hoe groter de kans dat een schuldeiser wordt betaald.

1e rang: boedelvorderingen

Dit zijn schulden die ontstaan in de periode van het faillissement. Bijvoorbeeld de salariskosten van de curator of de huur sinds de dag van het faillissement. Schuldeisers met boedelvorderingen hebben altijd voorrang. De wet bepaalt wanneer iets een boedelschuld is.

2e rang: preferente vorderingen

Ook schuldeisers met een preferente vordering hebben een wettelijk recht op voorrang. Preferente schuldeisers zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst en UWV. Maar ook werknemers die nog loon tegoed hebben.

3e rang: concurrente vorderingen

Schuldeisers met concurrente vorderingen hebben geen voorrang. Alleen als er geld over is, krijgen zij betaald. Hoeveel een concurrente schuldeiser krijgt, is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Concurrente vorderingen zijn bijvoorbeeld facturen van leveranciers.

Uitzondering: separatisten

Heeft een schuldeiser het recht van hypotheek of een pandrecht? Bijvoorbeeld een bank of investeerder? Deze schuldeiser is dan een separatist. De vordering van een separatist blijft altijd in stand en staat los van een faillissement. Een separatist mag de vordering bij een faillissement daarom direct opeisen, dus zonder tussenkomst van de curator. De curator mag de separatist wel vragen om eerst een redelijke termijn te wachten.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Ondernemersplein