Rangorde van schuldeisers

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

De curator bepaalt een rangorde van schuldeisers tijdens een faillissement. Hoe hoger in de rangorde, hoe groter de kans dat een schuldeiser wordt betaald. Lees wat er in de wet staat over de rangorde.

Tijdens een faillissement, gaat de curator zoveel mogelijk verkopen of incasseren om de schuldeisers te kunnen betalen. De curator bepaalt de volgorde waarin de schuldeisers worden betaald: de rangorde van schuldeisers. Dat doet hij op basis van afspraken in de faillissementswet. De plaats in de rangorde is afhankelijk van welke soort schuld de schuldeiser opeist (vordering).

1e rang: boedelvorderingen

Als eerste worden de boedelvorderingen betaald. Boedelvorderingen zijn de schulden die ontstaan in de periode van het faillissement (ook wel boedelschuld). Bijvoorbeeld:

 • de salariskosten van de curator
 • de huur vanaf de dag van het faillissement

2e rang: preferente vorderingen

Als de boedelschulden zijn betaald dan komen schuldeisers met een preferente vordering (vordering met voorrang) aan de beurt. Preferente schuldeisers zijn bijvoorbeeld:

 • de Belastingdienst (loon- en omzetbelasting)
 • UWV (loonvordering)
 • medewerkers die nog loon tegoed hebben

De rangorde van preferente schuldeisers hangt af van het soort schuld en hoe en wanneer deze is ontstaan.

3e rang: concurrente vorderingen

Na de preferente vorderingen worden de concurrente vorderingen betaald. Concurrente schulden zijn schulden die ontstaan nadat een product of dienst is geleverd en er niet is betaald. Bijvoorbeeld openstaande facturen van leveranciers van producten, maar ook energieleveranciers of zorgverzekeraars. Hoeveel een concurrente schuldeiser krijgt, is afhankelijk van de hoogte van het opgeëiste bedrag.

Postconcurrente schuldeisers als laatste

Postconcurrente schuldeisers (zoals aandeelhouders) krijgen hun geld als laatste terug. Zij krijgen hun ingelegde geld pas terug als de andere schulden zijn betaald.

Bijzondere schuldeisers (separatisten)

Separatisten zijn schuldeisers met bijzondere rechten, zoals hypotheekrecht of pandrecht. De vordering van een separatist staat los van een faillissement. Een separatist mag een schuld direct opeisen. Zonder dat eerst bij een curator te doen. De curator mag de separatist wel vragen om een redelijke termijn te wachten met de eis.

Separatisten zijn schuldeisers met:

 • Hypotheekrecht

  Een schuldeiser met hypotheekrecht is bijvoorbeeld de hypotheekverstrekker van uw bedrijfspand of woonhuis. Uw pand of huis is onderpand voor uw hypotheek. De schuldeiser kan het onderpand opeisen (en laten veilen) als u de hypotheek niet kunt betalen.

 • Pandrecht

  Een schuldeiser met pandrecht is bijvoorbeeld een kredietverstrekker, zoals uw bank. Een voorwaarde van het krediet kan zijn dat de bank pandrecht heeft als u niet betaalt. De bank kan dan beslag leggen op bijvoorbeeld de bedrijfsinventaris of de voorraad.

 • Borgtocht

  Een schuldeiser met borgtocht heeft de afspraak met een andere partij om de schuld op te eisen als u niet kunt betalen. Deze partij is dan de borg. In de praktijk stelt de ondernemer zijn privévermogen vaak als borg. Maar het kan ook iemand in de familie of vriendenkring zijn. Met een borg heeft de schuldeiser meer zekerheid dat hij (deels) wordt terugbetaald.

Achtergestelde schuldeisers

Een achtergestelde schuldeiser is bijvoorbeeld een kredietverstrekker, anders dan de bank. Zoals een familielid. In de voorwaarde van de lening staat dan dat andere schuldeisers voorgaan bij een faillissement. De kredietverstrekker neemt daarmee een groot risico.

Een achtergestelde schuldeiser kan een schuld pas opeisen na alle andere schuldeisers. Bij een faillissement krijgt deze schuldeiser pas geld als alle andere schuldeisers zijn betaald. En alleen als er nog geld over is.

Schulden blijven bestaan

Tijdens een faillissement betaalt de curator zoveel mogelijk schulden af. Is er niet genoeg geld om alle schulden af te betalen, dan blijven deze schulden bestaan. Schuldeisers kunnen zich in de toekomst alsnog melden om geld op te eisen. Eindigt het faillissement met een akkoord van de schuldeisers of de rechter (homologatie)? Dan kunnen schuldeisers daarna geen geld meer opeisen.