Partijen bij een bedrijf met schulden

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
4 min lezen
English version

Heeft uw bedrijf schulden die u niet kunt betalen? Moet u coronasteun terugbetalen? Dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Er komt dan veel op u af. Lees op deze pagina met welke schuldeisers en andere partijen u te maken krijgt. En wat u in uw situatie kan en moet doen om te voorkomen dat uw schulden oplopen.

Bank en andere geldverstrekkers

Heeft u een zakelijke geldlening of krediet bij de bank? En kunt u de rente of aflossing hiervan niet meer betalen? Voorkom dat de bank schuldeiser wordt. Neem zo snel mogelijk contact op met de bank voor overleg. Ook als u uw rente of aflossing tijdelijk niet kunt betalen.

Er zijn verschillende oplossingen die u met de bank kunt bespreken:

 • Uitstel van betaling van de schuld.
 • Herstructurering van de schuld. Misschien heeft u verschillende kredieten en geldleningen. Overleg of u deze kunt aflossen door een nieuwe geldlening te nemen tegen betere voorwaarden.
 • U kunt uw bank aanvullende zekerheden geven. Bijvoorbeeld door de bank hypotheekrecht te geven op uw bedrijfspand. Of vraag iemand anders om borg te staan voor de betaling van uw schulden. Dit kan uw kansen vergroten om uitstel of een nieuwe lening te krijgen.

Investeerders en aandeelhouders

Heeft uw bedrijf aandeelhouders? Zij hebben recht op informatie over de financiële situatie van het bedrijf. Als het slecht gaat met het bedrijf kunnen de aandeelhouders hun investering verliezen. Laat uw aandeelhouders daarom op tijd weten dat u financiële problemen heeft. U kunt hiervoor een aandeelhoudersvergadering organiseren.

Accountant

Een accountant helpt u om de financiële situatie van uw bedrijf te begrijpen. Zoals met het maken van een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en de schulden die uw bedrijf nu heeft.

Samen kijkt u of u schulden kunt herstructureren en of uw bedrijf toekomst heeft. En welke mogelijkheden er nog meer zijn om uw financiële problemen op te lossen.

Zoals:

Belastingdienst

U kunt ook schulden hebben bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld omdat u uw aangifte omzetbelasting (btw) niet kan betalen. Onderzoek of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling, uitstel van betaling of kwijtschelding.

Incassobureau

Als u na een of meerdere betalingsherinneringen uw rekening niet betaalt, kan uw schuldeiser een incassobureau inschakelen. Een incassobureau mag alleen brieven sturen met een verzoek om te betalen. Een incassobureau mag geen beslag leggen op uw spullen of uw loon.

Rechter

Als uw bedrijf schulden heeft, kunt u op verschillende manieren met de rechter te maken krijgen:

 • Een schuldeiser of het incassobureau kan de rechter vragen u te veroordelen tot het betalen van uw schuld. De schuldeiser of het incassobureau schakelt dan een deurwaarder in. Die zal u officieel vragen aanwezig te zijn bij de zitting in de rechtbank. Dit heet een dagvaarding.
 • Als de rechter u veroordeelt tot het betalen van de schuld, kan de schuldeiser de deurwaarder vragen om het vonnis uit te voeren.
 • Uw schuldeiser kan het faillissement van uw bedrijf aanvragen.
 • U kunt ook zelf naar de rechter om uitstel van betaling te vragen. Dit heet ‘surseance van betaling’. Het uitstel van betaling geeft u tijd om uw schulden te regelen en te voorkomen dat u failliet gaat.
 • Als u gebruik maakt van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), moet de rechter het akkoord goedkeuren. Met de WHOA kunt u via de rechter een regeling treffen over de schulden als u er met de schuldeisers niet uitkomt.

Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder kan u met een dagvaarding oproepen om op de zitting bij de rechtbank te komen. Als de rechter u veroordeelt tot het betalen van de schuld, maar bent u hiertoe niet in staat? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw bezittingen. De in beslag genomen goederen worden in het openbaar verkocht in een boedelverkoop. Uit de opbrengst van de goederen wordt de schuld dan zoveel mogelijk afgelost. Als uw onderneming een bedrijfspand huurt en u betaalt de huur niet meer, kan een deurwaarder het bedrijfspand ontruimen.

Advocaat

U kunt op verschillende manieren met een advocaat te maken krijgen:

 • Vraagt een schuldeiser uw faillissement aan? Een advocaat die gespecialiseerd is in het faillissementsrecht of insolventierecht kan u advies geven en begeleiden bij zaken rond het faillissementsdossier en insolventieregister.
 • In opdracht van een schuldeiser kan een advocaat toestemming vragen aan de rechter om beslag te leggen op uw spullen. Dit heet conservatoir beslag. Een deurwaarder voert het vonnis uit.
 • Maakt u gebruik van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord? Dan heeft u voor een aantal handelingen een advocaat nodig om stukken in te dienen bij de rechtbank.

Curator

Als de rechter uw faillissement heeft uitgesproken krijgt u een curator toegewezen. Vanaf dat moment neemt de curator de beslissingen over uw bedrijf en zorgt ervoor dat het faillissement goed verloopt.

De curator bepaalt ook de volgorde waarin schuldeisers worden betaald: de rangorde van schuldeisers. Dat doet hij op basis van de faillissementswet.

Notaris

Soms heeft u een notaris nodig om regelingen te treffen voor de schulden van uw bedrijf. Bijvoorbeeld als u aandelen van een bv wil verkopen. Of als u een schuldeiser hypotheekrecht wilt geven of pandrecht op aandelen. Met hypotheekrecht geeft u uw schuldeiser het recht om uw bedrijfspand te verkopen als u uw betalingsafspraken niet na kunt komen. Met pandrecht op aandelen geeft u uw schuldeiser het recht om uw aandelen te verkopen.

Schuldhulpverlening via de gemeente

Uw gemeente kan u adviseren en helpen met een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. De gemeente kan met een ‘minnelijk traject’ uw schulden proberen te regelen met alle schuldeisers.

Als uw schuldeisers hier niet (allemaal) aan willen meewerken kunt u via de rechter om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) vragen.

De gemeente kan u ook wijzen op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met deze wet kunt u via de rechter een regeling treffen over de schulden als u er met de schuldeisers niet uitkomt.

Zoek hulp

Heeft u problematische schulden? Praat erover en kom zo snel mogelijk in actie. Bekijk het stappenplan schulden van KVK.