Regels voor medische behandelingen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Geeft u als arts of medisch hulpverlener iemand een medische behandeling? U bent bijvoorbeeld fysiotherapeut of u doet een medische keuring? Dan gaat u een behandelingsovereenkomst aan volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze overeenkomst geeft u en uw patiënt rechten en plichten. Uw patiënt krijgt meer rechten dan u als hulpverlener.

Duidelijk informeren

U moet uw patiënt duidelijk informeren over de medische behandeling. Dat geldt ook voor kinderen. U moet bijvoorbeeld:

  • duidelijk vertellen wat de diagnose en behandeling is
  • samen met de patiënt overleggen en beslissen over de behandeling
  • toegang geven tot het medisch dossier
  • eventueel verwijzen naar een andere arts als de patiënt twijfelt over de diagnose of behandeling (second opinion)

Uw patiënt mag weigeren om bepaalde informatie te krijgen. Dat mag niet als er gevaar voor de patiënt of anderen is (bijvoorbeeld bij een besmettelijke ziekte).

Toestemming vragen

U moet toestemming vragen aan de patiënt om een behandeling te geven:

  • Bij een minderjarige patiënt jonger dan 12 jaar, heeft u alleen toestemming nodig van de ouder of voogd.
  • Bij patiënten van 12 tot en met 15 jaar moet u ook toestemming hebben van de patiënt én van de ouder of voogd. Behalve als het niet behandelen een ernstig nadeel is voor de patiënt (bijvoorbeeld geslachtsziekte) of als het de wens van de patiënt is waar goed over is nagedacht (bijvoorbeeld abortus of vaccinatie).
  • Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Medisch dossier

U moet een medisch dossier bijhouden en delen. Uw patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier in te zien, fouten te herstellen en om informatie aan het dossier toe te voegen. Ook mag de patiënt gegevens uit het medisch dossier laten vernietigen.

Plichten van de patiënt

Uw patiënt moet u:

  • zo goed mogelijk informeren en meewerken aan de behandeling
  • zelf of via zorgverzekeraar betalen voor uw behandeling

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)