Regels voor medische behandelingen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Bent u arts of medisch hulpverlener en geeft u iemand een medische behandeling? U gaat dan volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) een behandelingsovereenkomst aan. Door deze overeenkomst hebben u en uw patiënt rechten en plichten.

Duidelijk informeren

U moet uw patiënt duidelijk informeren over de diagnose (bepalen wat de ziekte is) en behandeling. Dat geldt ook voor kinderen. U moet bijvoorbeeld:

  • duidelijk vertellen wat de diagnose en behandeling is
  • samen met de patiënt beslissen over de behandeling
  • toegang geven tot het medisch dossier
  • eventueel doorverwijzen naar een andere arts voor een second opinion

Uw patiënt mag ervoor kiezen niet geïnformeerd te willen worden. Als er gevaar voor de patiënt of anderen is, is de patiënt verplicht zich te laten informeren. Bijvoorbeeld bij een besmettelijke ziekte.

Toestemming vragen

Voordat u een behandeling uitvoert, moet u toestemming vragen. Voor minderjarigen gelden verschillende regels. Afhankelijk van de leeftijd moet u toestemming vragen aan de ouders en het kind of slechts aan 1 van beiden partijen.

Medisch dossier

U moet een medisch dossier bijhouden en delen. Uw patiënt heeft het recht om het medisch dossier in te zien, fouten eruit te halen en om informatie aan het dossier toe te voegen. Ook mag de patiënt gegevens uit het medisch dossier laten vernietigen.

Plichten van de patiënt

Uw patiënt moet u:

  • zo goed mogelijk informeren en meewerken aan de behandeling
  • zelf of via zorgverzekeraar betalen voor uw behandeling

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)