Voorwaarden voor een medische keuring

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

U mag tijdens een sollicitatiegesprek geen vragen stellen over gezondheid en ziekte(verzuim) van een sollicitant. Dat mag alleen bij een aanstellingskeuring (medische keuring). Wilt u een sollicitant een aanstellingskeuring laten ondergaan? Dat mag alleen als bepaalde medische eisen nodig zijn voor de uitoefening van de functie. Bijvoorbeeld bij zwaar lichamelijk werk.

Regels en toezicht op aanstellingskeuringen

U moet zich houden aan bepaalde regels bij een aanstellingskeuring. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER). Deze controleert of u keuringen volgens de regels uitvoert. Sollicitanten, keuringsartsen, werkgevers en ondernemingsraden kunnen hier een klacht indienen.

Moet u uw werknemers laten keuren?

U kunt verplicht zijn om uw werknemers een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Dat kan bijvoorbeeld in de cao staan. Uw werknemers kunnen vrijwillig deelnemen aan het PAGO.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)