Voorwaarden voor een medische keuring

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U mag tijdens een sollicitatiegesprek geen vragen stellen over gezondheid en ziekte(verzuim) van een sollicitant. Dat mag alleen bij een aanstellingskeuring (medische keuring). Wilt u een sollicitant een aanstellingskeuring laten ondergaan? Dat mag alleen als bepaalde medische eisen nodig zijn voor de uitoefening van de functie. Bijvoorbeeld bij zwaar lichamelijk werk. Bij een aanstellingskeuring moet u zich aan bepaalde regels houden.

Toezicht op aanstellingskeuringen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER). Deze controleert of u keuringen volgens de regels uitvoert. Sollicitanten, keuringsartsen, werkgevers en ondernemingsraden kunnen hier een klacht indienen.

Moet u uw werknemers laten keuren?

U kunt verplicht zijn om uw werknemers een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Dat kan in de cao of in andere regels staan. Uw werknemers kunnen vrijwillig deelnemen aan het PAGO.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven