Regels voor stortplaatsen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een stortplaats? Dan moet u zich houden aan de regels van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)External link . Hierin staat onder meer dat u bepaalde categorieën afvalstoffen niet mag storten, maar moet verbranden of verwerken.

Stortbesluit bodembescherming

In het Stortbesluit bodembeschermingExternal link staan criteria voor onder andere het isoleren en beheersen van afvalstoffen. Het besluit schrijft bijvoorbeeld een boven- en onderafdichting voor. Afhankelijk van de vergunningsvoorschriften moet u keuringen en onderzoek laten uitvoeren.

Ontheffing van het stortverbod

Zijn er (tijdelijk) geen mogelijkheden om het afval te verwerken? Dan kunt u een ontheffing van het stortverbodExternal link krijgen. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Kunt u verontreinigde grond niet reinigen of immobiliseren? Dan mag u hem storten als u een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grondExternal link heeft. Deze vraagt u aan bij Bodem+ van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Ontheffing activiteiten voormalige stortplaats

Wilt u activiteiten uitvoeren op of in een voormalige stortplaats? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Digitaal verklaring of ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de verklaring niet-reinigbaarheid grond aanvragen bij Rijkswaterstaat. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing activiteiten op of in een voormalige stortplaats digitaal aanvragen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven