Regels voor stortplaatsen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 3 okt 2021
1 min lezen
English version

Als u een stortplaats heeft, moet u bepaalde afvalstoffen hergebruiken of verbranden. Kunt u dit (tijdelijk) niet? Dan kunt u een ontheffing op het stortverbod aanvragen bij de Gedeputeerde Staten van uw provincie.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Voor een aantal afvalstoffen geldt een stortverbod. Deze afvalstoffen staan beschreven in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa). U moet dit afval verwerken met bijvoorbeeld composteermachines of afvalverbrandingsinstallaties.

Stortbesluit bodembescherming

U mag alleen afvalstoffen opslaan die u niet kunt verwerken (hergebruiken) of verbranden. Dit afval moet u zodanig verpakken (isoleren) dat het de grond en de omgeving niet kan verontreinigen. U moet dit doen volgens de richtlijnen en de voorwaarden van het Stortbesluit bodembescherming. Het hangt van uw vergunningsvoorschriften af of u keuringen en onderzoek moet laten uitvoeren voordat u het afval mag opslaan.

Ontheffing van het stortverbod

Kunt u (tijdelijk) het afval niet verwerken of verbranden? Dan kunt u een ontheffing van het stortverbod aanvragen bij de Gedeputeerde Staten van uw provincie.

Verklaring storten van onreinigbare grond

Kunt u verontreinigde grond niet reinigen of op 1 plek houden (immobiliseren)? Dan mag u dit alleen storten als u een verklaring heeft voor de niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond. U vraagt de Verklaring niet-reinigbaarheid grond aan bij Bodem+ van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Ontheffing activiteiten voormalige stortplaats

Wilt u activiteiten uitvoeren op of in een voormalige stortplaats? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Verklaring of ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de Verklaring niet-reinigbaarheid grond aanvragen bij Rijkswaterstaat. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing activiteiten op of in een voormalige stortplaats aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: