Regels voor straatartiesten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In sommige gemeenten zijn regels opgesteld in of op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor straatartiesten. Er is dan soms ontheffing nodig om op te mogen treden als straatartiest. Ook zijn er soms gebieden aangewezen waar men nooit mag optreden.

Digitaal ontheffing straatartiesten aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de ontheffing straatartiesten digitaal aanvragen bij de gemeente. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven