Registergoederen registreren bij het Kadaster

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Koopt of verkoopt u registergoederen zoals vastgoed, schepen of vliegtuigen? Dan moet u de bijbehorende notariële akten bijschrijven in het kadastraal systeem. Dit geldt ook voor gas-, elektriciteits- en telecomnetwerken. Een netwerk krijgt een unieke kadastrale aanduiding. Deze vraagt u aan bij het Kadaster. U heeftt hierbij een netwerktekening nodig.

Registratie van schepen

Registratie (teboekstellen) van schepen bij het Kadaster is verplicht voor binnenschepen met meer dan 10 m3 verplaatsing. Elk geregistreerd schip krijgt een uniek nummer. Dit nummer heet een brandmerk. U kunt een schip al registreren tijdens de aanbouw.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven