Dit artikel is gerelateerd aan:

Reisovereenkomst afsluiten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als reisorganisator sluit u een reisovereenkomst af met uw klant. Een wijziging in de reisovereenkomstExterne link kan voor u of uw klant belangrijke gevolgen hebben.

  • Wil uw klant wijzigingen aanbrengen? Dan zijn de wijzigingskosten voor zijn rekening.
  • Wilt u zelf ingrijpende wijzigingen aanbrengen? Dan hoeft uw klant die niet zonder meer te accepteren. Uw klant heeft mogelijk recht op teruggave van de reissom en op een schadevergoeding.
  • Zijn de wijzigingen toe te schrijven aan overmacht, zoals een natuurramp? Dan bent u uw klant niets verschuldigd.
  • Is er sprake van kleine wijzigingen, zoals verschil in vertrektijd? Die kan uw klant afwijzen. Hij moet wel kunnen aantonen dat deze wijziging meer dan licht ongemak oplevert.

Waar kan uw klant met een klacht terecht?

Heeft uw klant een geschil met u en komt u er samen niet uit? Uw klant kan een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie ReizenExterne link. U moet daarvoor aangesloten zijn bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) of geregistreerd staan bij De Geschillencommissie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven