Voorkom schijnzelfstandigheid als zzp'er met een modelovereenkomst

Gepubliceerd door:
Belastingdienst
Belastingdienst
KVK
KVK
3 min lezen
English version

U bent samen met uw opdrachtgever verantwoordelijk voor afspraken over de samenwerking (arbeidsrelatie). Controleer of u een opdracht aanneemt in loondienst of als zelfstandige. En maak bij twijfel gebruik van een modelovereenkomst.

Wat is schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid is een situatie waarin u een opdracht aanneemt als ondernemer, maar eigenlijk in loondienst bent. De opdrachtgever is dan uw werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt naar de Belastingdienst en naar u. De Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) maakt u samen verantwoordelijk voor afspraken over de werkrelatie. Zo voorkomt u schijnzelfstandigheid.

Check samen of er geen sprake is van loondienst

Check samen met uw opdrachtgever of er sprake is van loondienst. Als u niet in loondienst bent, hoeft u verder niets te doen. U kunt dan gewoon de opdracht uitvoeren als ondernemer.

U bent niet in loondienst als uit de check blijkt dat u aan 2 voorwaarden voldoet:

 1. Tenminste 1 van deze situaties geldt voor u:

  • U bepaalt zelf hoe u uw werk doet. Er is geen gezagsverhouding tussen u en uw opdrachtgever.
  • U kunt het werk ook door iemand anders laten doen.
  • U krijgt geen loon. U krijgt loon als u bijvoorbeeld vakantiegeld krijgt. Of als u doorbetaald krijgt bij ziekte.
 2. Er is geen fictieve dienstbetrekking.

  U heeft een fictieve dienstbetrekking als u tot een bepaalde groep zelfstandigen hoort. Alle groepen staan genoemd op de pagina van de check.

Gebruik een modelovereenkomst als u nog twijfelt

Een modelovereenkomst is een door de Belastingdienst goedgekeurd document. Hierin staan afspraken die de werkrelatie tussen een zzp’er en opdrachtgever verduidelijken. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, bent u niet in loondienst. U bent dan een zelfstandige die een opdracht uitvoert.

De Belastingdienst heeft voor de meeste situaties een modelovereenkomst. U bepaalt met uw opdrachtgever welke modelovereenkomst past bij uw situatie.

Vul de modelovereenkomst in met uw opdrachtgever en onderteken deze allebei. Bewaar het document in uw administratie en voer de opdracht uit volgens de afspraken in de overeenkomst.

Geen passende modelovereenkomst gevonden?

Als er voor uw situatie geen modelovereenkomst is, dan is er waarschijnlijk sprake van loondienst. En kunt u geen modelovereenkomst gebruiken.

Als er sprake is van loondienst

Als er wel sprake is van loondienst, dan heeft u een andere arbeidsrelatie. U bent dan geen zzp'er, maar werknemer, en uw opdrachtgever is uw werkgever.

Uw werkgever moet:

 • loonheffingen inhouden en betalen
 • loon doorbetalen bij ziekte en vakantie
 • zich houden aan bijvoorbeeld ontslagregels

U moet controleren of u nog ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Als u geen ondernemer meer bent, heeft u geen recht op ondernemersaftrek.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst