SBI-code controleren en wijzigen

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Centraal Bureau voor de Statistiek

Als u een onderneming inschrijft bij KVK, krijgt u een SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van uw bedrijf. Andere bedrijven gebruiken deze informatie, bijvoorbeeld om klanten te zoeken. De overheid gebruikt de SBI-codes om beleid te maken. Wijzig uw SBI-code bij KVK als uw SBI-code onjuist is of als uw bedrijfsactiviteiten veranderen.

Coronacrisis: SBI-code opzoeken voor TOGS

Zoekt u uw SBI-code vanwege de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)? Met de SBI-zoektoolExterne link van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert u of uw hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met de SBI-codes die in aanmerking komenExterne link. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig. De SBI-code van de activiteit waarmee u op 15 maart 2020 stond ingeschreven is van toepassing.

U kunt sinds 29 april 2020 ook op basis van één van uw geregistreerde nevenactiviteitenExterne link aanspraak maken op de TOGS. Daarvoor was dat alleen mogelijk met de hoofdactiveit. Als u al een aanvraag heeft gedaan met een nevenactiviteit, dan hoeft u de TOGS niet opnieuw aan te vragen. RVO neemt uw aanvraag vanzelf weer in behandeling.

Melden niet-aansluitende SBI

Denkt u dat u recht heeft op de TOGS-regeling, maar bent u geregistreerd onder een andere SBI-code in het Handelsregister? Dan kunt u dit melden bij RVOExterne link. Het opgeven van een wijziging in de activiteitenomschrijving en/of SBI-code bij KVK is altijd mogelijk. KVK kan u om bewijs vragen. Let op: u komt hiermee niet alsnog automatisch in aanmerking voor de TOGS-regeling. Dat is aan RVO.

Wat is een SBI-code?

Een SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) is bedoeld om bedrijven in te delen naar economische activiteiten. De SBI-code geeft de activiteit van een bedrijf weer. Bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit vallen onder dezelfde SBI-code. De eerste 4 cijfers van de SBI-code zijn binnen Europa meestal gelijk. Het 5e cijfer is een verdere specificatie voor Nederlandse bedrijfstakken. SBI-codes kunt u opzoeken met de typeermoduleExterne link van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voorbeeld SBI-codes:

  • 96021 - Haarverzorging
  • 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

Hoe krijgt uw bedrijf een SBI-code?

Wanneer u zich inschrijft bij KVK geeft u uw bedrijfsactiviteiten op. Uw bedrijf krijgt dan één SBI-code voor de hoofdactiviteit en maximaal twee SBI-codes voor eventuele nevenactiviteiten.

Wie gebruikt uw SBI-informatie?

  • Met de juiste SBI-code kan uw bedrijf in het handelsregisterExterne link gevonden worden door (potentiele) klanten die op bedrijfsactiviteit zoeken.
  • CBS maakt bedrijfsstatistiekenExterne link op basis van de SBI-code. Een juiste SBI-code draagt bij aan de kwaliteit van statistieken over uw branche. En als het CBS uw bedrijf een enquête stuurt, ontvangt u met de juiste SBI-code de juiste enquête.
  • Overheidsinstanties gebruiken de SBI onder andere voor wetten en regels die gelden voor specifieke branches, bij het afgeven van sommige vergunningen of het verlenen van subsidies.
  • Ook niet-overheidsorganisaties kunnen de SBI gebruiken en naar uw SBI-code vragen zoals brancheorganisaties, pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen.

Controleer uw SBI-code

Een onjuiste SBI-code kan financiële consequenties hebben. Ook als u meerdere activiteiten met uw bedrijf uitvoert, is het van belang dat dit goed geregistreerd staat. Onjuiste codes of niet goed geregistreerde codes kunnen ervoor zorgen dat u jarenlang te veel verzekeringspremie betaalt of dat de bank uw rekening blokkeert.

SBI-code opzoeken

Uw SBI-code staat op het uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van KVK. Eenmanszaken kunnen hun gegevens gratis bekijkenExterne link. Gebruikers van de KVK App HandelsregisterExterne link krijgen 30 gratis inzagen per jaar.

Wijzigingen doorgeven aan KVK

Wanneer uw bedrijfsactiviteiten veranderen, dan moet u dat doorgeven aan KVK. Deze kent dan een SBI-codeExterne link toe aan uw nieuwe bedrijfsactiviteit. U kunt ook zelf een SBI-code opgeven op het wijzigingsformulierExterne link. KVK controleert dan of de door u gewenste SBI-code past bij uw bedrijfsactiviteiten.

Staan uw bedrijfsactiviteiten correct vermeld, maar is de bijbehorende SBI-code niet goed? Een correctie van uw SBI-code(s) kunt u telefonisch doorgeven aan KVK. Deze wijziging is gratis.

Feiten en cijfers: wat zijn 3 meest voorkomende SBI-codes?

De grafiek toont het aantal bedrijven per SBI-code.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek