SBI-code controleren en wijzigen

Deze informatie is geplaatst door

Ondernemersplein | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK

Als u een onderneming inschrijft bij KVK, krijgt u een SBI-code (standaard bedrijfsindeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van uw bedrijf. Andere bedrijven gebruiken deze informatie, bijvoorbeeld om klanten te zoeken. De overheid gebruikt de SBI-codes om beleid te maken. Wijzig daarom uw SBI-code bij KVK als uw SBI-code onjuist is of als uw bedrijfsactiviteiten veranderen.

Wat is een SBI-code?

Een SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) is bedoeld om bedrijven in te delen naar economische activiteiten. De SBI-code (vroeger BIK-code) geeft de hoofdactiviteit van een bedrijf weer. Bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit vallen onder dezelfde SBI-code. De eerste 4 cijfers van de SBI-code zijn binnen Europa meestal gelijk. Het 5e cijfer is een verdere specificatie voor Nederlandse bedrijfstakken. SBI-codes kunt u opzoeken met de typeermoduleExterne link van het CBS.

Voorbeeld SBI-codes:

  • 96021 - Kappers
  • 6201 - Softwareontwikkeling

Coronacrisis: SBI-code opzoeken

Bent u op zoek naar uw SBI-code vanwege de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)? Kijk voor de lijst met SBI-codes die in aanmerking komenExterne link op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de zoektool van RVO kunt u uw SBI-code opzoekenExterne link. De SBI-code van uw hoofdactiviteit is van toepassing. U kunt uw SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen. Bent u geregistreerd onder een SBI-code die niet in de lijst voorkomt, maar denkt u dat u wel in aanmerking komt? Dan kunt u dit melden bij RVOExterne link. RVO zal per geval naar de registratie kijken.

Hoe krijgt uw bedrijf een SBI-code?

Wanneer u zich inschrijft bij KVK geeft u uw bedrijfsactiviteiten op. Uw bedrijf krijgt dan één SBI-code voor de hoofdactiviteit en maximaal twee SBI-codes voor eventuele nevenactiviteiten.

Wie gebruikt uw SBI-informatie?

  • Met de juiste SBI-code kan uw bedrijf in het handelsregisterExterne link gevonden worden door (potentiele) klanten die op bedrijfsactiviteit zoeken.
  • Het CBS maakt bedrijfsstatistiekenExterne link op basis van de SBI-code. Een juiste SBI-code draagt bij aan de kwaliteit van statistieken over uw branche. En als het CBS uw bedrijf een enquête stuurt, ontvangt u met de juiste SBI-code de juiste enquête.
  • Overheidsinstanties gebruiken de SBI onder andere voor wetten en regels die gelden voor specifieke branches, bij het afgeven van sommige vergunningen of het verlenen van subsidies.
  • Ook niet-overheidsorganisaties kunnen de SBI gebruiken en naar uw SBI-code vragen zoals brancheorganisaties, pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen.
  • De belastingdienstExterne link maakt gebruik van sectorcodes. Deze worden niet afgeleid van de SBI-code.

Controleer uw SBI-code

Een onjuiste SBI-code kan financiële consequenties hebben. Ook als u meerdere activiteiten met uw bedrijf uitvoert, is het van belang dat dit goed geregistreerd staat. Onjuiste codes of niet goed geregistreerde codes kunnen ervoor zorgen dat u jarenlang te veel verzekeringspremie betaalt of dat de bank uw rekening blokkeert.

Uw SBI-code opzoeken of wijzigen

Bij KVK kunt u uw SBI-code(s) opzoekenExterne link en wijzigenExterne link.

Wijzigingen doorgeven aan KVK

Wanneer uw bedrijfsactiviteiten veranderen, dan moet u dat doorgeven aan KVK. Deze kent dan een SBI-codeExterne link toe aan uw nieuwe bedrijfsactiviteit. U kunt ook zelf een SBI-code opgeven op het wijzigingsformulierExterne link. KVK controleert dan of de door u gewenste SBI-code past bij uw bedrijfsactiviteiten.

Staan uw bedrijfsactiviteiten correct vermeld, maar is de bijbehorende SBI-code niet goed? Een correctie van uw SBI-code(s) kunt u telefonisch doorgeven aan KVK. Deze wijziging is gratis.

Feiten en cijfers: wat zijn 3 meest voorkomende SBI-codes?

De grafiek toont het aantal bedrijven per SBI-code.

Deze informatie is geplaatst door

Ondernemersplein
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK