Inschrijven bij KVK: dit moet u weten

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Start u een eigen bedrijf, dan moet u zich inschrijven in het Handelsregister van KVK. Deze inschrijving kost eenmalig € 50. U hoeft zich niet apart in te schrijven bij de Belastingdienst. Dat gebeurt automatisch.

Check of u zich moet inschrijven bij KVK

Inschrijven bij KVK is alleen nodig als u echt ondernemer bent. Volgens KVK bent u ondernemer als u zelfstandig goederen of diensten levert met de bedoeling winst te maken. Check of u volgens KVK ondernemer bent.

Registratie Belastingdienst

Na uw inschrijving in het Handelsregister van KVK geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id). De Belastingdienst bepaalt ook of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Check de criteria of doe de OndernemersCheck van de Belastingdienst.

Bereid uw inschrijving voor

Voordat u zich inschrijft bij KVK moet u zich voorbereiden. Regel het volgende:

Bedenk een bedrijfsnaam

U heeft een bedrijfsnaam nodig om uw bedrijf in te schrijven bij KVK. Een bedrijfsnaam moet aan een aantal regels voldoen:

  • Uw bedrijfsnaam mag geen verkeerde indruk wekken.
  • Gebruik geen merknamen van anderen.
  • Voorkom verwarring met bestaande handelsnamen.
  • De volgende tekens zijn toegestaan: @ & - +. Speciale tekens zoals ( ) ? ! * # / mogen niet in uw bedrijfsnaam voorkomen.

Kies een rechtsvorm

Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen, zoals een eenmanszaak, vof of bv. Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is.

Check of uw bedrijf UBO’s moet inschrijven

Vanaf 27 september 2020 moet u afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf ook uiteindelijk belanghebbenden inschrijven. Uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) zijn personen die bijvoorbeeld de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie.

Check bij uw rechtsvorm of u UBO’s moet inschrijven. Lees meer over het UBO-register op KVK.nl

Maak online een afspraak

Tijdens uw bezoek aan KVK wordt uw inschrijving definitief gemaakt. Op dat moment ontvangt u direct uw KVK-nummer en meestal ook direct een btw-nummer. Een afspraak maken kan alleen online. Vul online het inschrijfformulier van KVK in. Zorg dat u de volgende gegevens heeft:

  • uw persoonsgegevens
  • de contactgegevens van uw bedrijf
  • een bedrijfsomschrijving over uw activiteiten en in welke branche

Als u zich inschrijft bij KVK, dan krijgt u een SBI-code. Deze code geeft weer wat uw activiteiten zijn.

Neem de huurovereenkomst van uw bedrijfspand mee

Vestigt u het bedrijf in een bedrijfspand? Neem de huurovereenkomst of koopovereenkomst mee.

Wanneer moet u langskomen voor de inschrijving?

U kunt zich op 3 momenten inschrijven bij een KVK-kantoor:

  1. Uiterlijk 1 week nadat u gestart bent met uw bedrijf.
  2. 1 week voordat u start met uw bedrijf.
  3. Eerder. De definitieve inschrijving (met KVK-nummer) vindt in dat geval 1 week voor de start van uw bedrijf plaats. U hoeft daar niet opnieuw voor naar KVK te komen.

De kosten voor inschrijving bij KVK

Voor inschrijving in het handelsregister van KVK betaalt u eenmalig € 50. U moet dit bedrag ter plekke met uw pinpas of creditcard betalen. Contant betalen is niet mogelijk.

Belangrijk! Vergeet uw legitimatiebewijs niet

Tijdens uw inschrijving heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Zonder legitimatiebewijs kan KVK uw inschrijving niet afronden.

Wat zijn de gevolgen als u zich niet inschrijft?

Voldoet u wel aan de ondernemerscriteria, maar schrijft u zich niet in bij KVK? Dan heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting en btw.

Deze informatie is geplaatst door

KVK