Starten vanuit de bijstand

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

U heeft plannen voor een eigen bedrijf, maar u leeft van een bijstandsuitkering. Omdat u in de startfase nog niet genoeg geld verdient, kunt u financiële steun krijgen via uw gemeente. Lees wat u hiervoor moet doen.

Neem contact op met uw gemeente

Neem eerst contact op met de gemeente waar u woont. Vraag naar de mogelijkheden om u voor te bereiden op de start van een eigen bedrijf. Vaak zijn er verschillende programma’s. Zoals begeleiding door een expert of via een cursus. De gemeente kan u hier geld voor geven zodat u de begeleiding kunt betalen. U blijft dan uw bijstandsuitkering ontvangen, als u voldoet aan de voorwaarden die u gemeente aan u stelt.

Zoek de contactgegevens van uw gemeente.

Maak een ondernemingsplan

De gemeente zal u vragen om een ondernemingsplan. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of uw plannen haalbaar zijn voor een gezond bedrijf. In een ondernemingsplan maakt u duidelijk hoeveel geld u denkt dat u nodig heeft om uw bedrijf te starten. En hoeveel winst u verwacht.

Lees op KVK.nl meer over een ondernemingsplan maken.

Start met uw bedrijf vanuit de Bbz

Als uw gemeente uw ondernemingsplan goedkeurt, kunt u financiële steun krijgen vanwege het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

U kunt dan op 4 manieren uw eigen bedrijf starten:

 • Door mee te doen aan een starterstraject.
 • Met advies en coaching.
 • Met bedrijfskapitaal of een starterslening.
 • Met een tijdelijke aanvullende uitkering.

Algemene voorwaarden Bbz

Om gebruik te maken van de Bbz gelden deze voorwaarden:

 • U bent ouder dan 18 jaar en u heeft nog niet de AOW-leeftijd.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • U heeft de juiste diploma’s of vergunningen.
 • U werkt minimaal 1.225 uren per jaar voor uw bedrijf.
 • U bent verantwoordelijk de financiële bedrijfsrisico’s.
 • U bent (samen met uw eventuele partner) afhankelijk van de inkomsten uit uw onderneming voor uw levensonderhoud.

Sommige gemeenten begeleiden het Bbz-traject zelf. Andere gemeenten laten dit doen door andere organisaties. Zoals BZF in Friesland en de ROZ in Twente en de Achterhoek. Zij helpen u dan om Bbz aan te vragen.

Verrekening met uw uitkering

Zodra u winst gaat maken met uw onderneming verrekent de gemeente dit met uw bijstandsuitkering. Zo voorkomt de gemeente dat u achteraf veel geld moet terugbetalen. Besluit u later te stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u weer bijstand aanvragen. De gemeente maakt met u afspraken over aflossen van de lening.