Subsidie Partners voor Water IVWW (PVW-IVWW)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Bent u ondernemer in de watersector? Wilt u een haalbaarheidsonderzoek of een pilotproject doen dat te maken heeft met waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland? Dan kunt de subsidie Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden (PVW-IVWW) aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U wilt een haalbaarheidsonderzoek of een pilotproject doen dat te maken heeft met 1 van deze thema’s:

  • drinkwater
  • sanitatie
  • waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid
  • klimaatadaptatie, droogte- en overstromingsrisico's, stroomgebiedbeheer, weerbare steden
  • biodiversiteit en watergerelateerde ecosystemen
  • voedselproductie en duurzame landbouw
  • waterinfrastructuur, duurzame vaarwegen en havens die weerbaar zijn tegen klimaatverandering

U moet laten zien dat u voldoet aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals SDG’s).

Lees alle voorwaarden voor Partners voor Water IVWW bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe kunt u aanvragen?

Partners voor Water IVWW is een 6-jarig subsidieprogramma en loopt van 2022 tot 2027. U kunt subsidie aanvragen tijdens 1 van de 6 openstellingen. Om subsidie aan te vragen moet u eerst een intakegesprek met een adviseur van RVO aanvragen. Het aanvragen van het intakegesprek voor de 2e openstelling 2024 kan tot 15 augustus. Na goedkeuring van de adviseur kunt u subsidie aanvragen tussen 5 juli, 12:00 uur en 13 september 2024, 12:00 uur bij RVO.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)