Tarieven voor vrije beroepsbeoefenaren in de zorg

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Als zorgaanbieder of zorgverzekeraar moet u zich houden aan de regels van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Hierin staat onder meer dat u patiënten moet informeren over prijs en kwaliteit van de zorg. Verder staan er regels in de wet over tarieven, marktwerking en markttoezicht.

Maximumtarieven in de zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt maximumtarieven vast voor diverse vrije beroepsbeoefenaren in de zorg, zoals logopedisten, kaakchirurgen, orthodontisten en psychiaters. Voor huisartsen gelden zowel vrije als vaste tarieven, afhankelijk van de handeling. Fysiotherapeuten, oefentherapeuten en psychotherapeuten stellen hun tarieven vast in overleg met zorgverzekeraars.

Dit artikel is gerelateerd aan: